305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?


Kristus jūsos palīdz jūsu tuvākajiem

Kā aprakstīts Ap.d.3:1-10, apustulis Pēteris brīnumainā veidā izdziedināja kādu vīru, kurš bija piedzimis kropls. Kā jūs redzat šajā gleznā, Pēteris, sastopoties ar šo vīru, iežēlojās par viņu. Viņš uz to cieši paskatījās un teica: “Nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – celies un staigā!” Satvēris pie labās rokas, viņš to piecēla; un pēkšņi pēdas un locītavas tam tapa stingras” (Ap.d.3:6-7).


Tā kā Pēteris bija atdzīvināts līdz ar Kristu (Ef.2:5) un nedzīvoja vairs Pēteris, bet viņā dzīvoja Kristus (Gal.2:20), Pēteris Kristū Jēzū bija radīts labiem darbiem (Ef. 2:10). Būdams Dieva jaunradīts, Pēteris labprāt palīdzēja šim kroplajam vīram. Šī palīdzība bija mīlestības darbs, kas nāca no Kristus, kurš dzīvoja Pēterī un vadīja viņu. Tāpat arī, dzīvodams mūsos, Kristus mūs rosina uz labiem darbiem, lai mēs palīdzētu apkārtējiem cilvēkiem.

JŪSU LABIE DARBI NĀK NO KRISTUS

Sākumā ļaudis nespēja saprast, kā Pēteris varēja tik brīnumaini dziedināt šo cilvēku. Un tad Pēteris pavēsta patieso dziedināšanas cēloni: “Jēzus vārds šo vīru.. ir darījis veselu” (Ap.d.3:16). Pēteris šo labo darbu neuzskatīja par savu nopelnu, bet apliecināja, ka viņā dzīvo Kristus, kurš ar Pētera starpniecību ir patiesais kroplā vīra dziedinātājs.

Kad Kristus dzīvo jūsos, no jums plūst Viņa mīlestība. Kad jūs esat kristīts Kristū, tad nedzīvojat vairs jūs, bet jūsos dzīvo Kristus (Gal.2:20), un jūs esat atdzīvināts līdz ar Kristu (Ef.2:5). Arī jūs esat Dieva roku darbs, Kristū Jēzū radīts labiem darbiem (Ef.2:10). Jūs varat arī nedarīt tik varenus brīnumus kā Pēteris, bet Jēzus Kristus dzīvo jūsos, un tādējādi jums šķiet dabiski kalpot tiem, kas ir ap jums, ar saviem labajiem darbiem.

Mārtiņš Luters tēlaini paskaidro, kā jūsu labie darbi nāk no Kristus.

Ikviens labs darbs pilnībā nāk no Dieva, jo vienīgi žēlastība rauj, velk un iekustina gribu. Šī vilkšana jeb plūšana miesas un dvēseles locekļos un spēkā izraisa darbību. Tas ir tāpat kā ar zāģi, – zāģējot koku, tas nezina neko citu, kā vien ka zāģeris to velk. Zāģis pats nekādi nedarbojas līdzi vilkšanā. Tomēr, ja to velk, tas griežas kokā, kaut arī vilkts, nevis pats kustējies. Zāģeris koka zāģēšanas darbu piedēvē zāģim, kaut arī tas pats par sevi ir pasīvs.

Pēteris piekristu, ka tad, ja Kristus dzīvo jūsos, jūs esat instruments Kunga rokās.

JA KRISTUS IR JŪSOS, VIŅŠ CAUR JUMS VEIC SAVUS MĪLESTĪBAS DARBUS

Iespējams, jūs labprāt gribētu kādam palīdzēt, bet neesat īsti pārliecināts par to, kā to darīt, vai arī jūtaties nepiemērots šādam darbam. Jo vairāk jūs paliekat Kristū un Viņa vārdā, jo vairāk Viņš, patiesais Vīnakoks, nobriedinās mīlestības un labo darbu augļus caur jums – Savu zaru (Jņ.15:5). Pēteris netērēja laiku un naudu, lai izstrādātu plānus, kā palīdzēt savam tuvākajam. Kristus Gars viņu mudināja, un viņš darīja! Pēteris un Jānis tobrīd devās uz dievkalpojumu templī, bet tad pamanīja kroplo vīru, iežēlojās par viņu, un Pēteris Kristus spēkā viņu dziedināja (Ap.d.3:3-7).

Dievs jūs ir radījis labiem darbiem, lai jūs iepazītu prieku, ko dod kalpošana tuvākajam viņa vajadzībās. Ja jūsu tuvākajam vajadzīgs ēdiens vai drēbes, Kristus mīlestība jūs mudina viņu paēdināt un apģērbt. Ja jūsu tuvākajam jādzird par Dieva mīlestību un piedošanu, Kristus darbojas caur jums, lai viņam šī labā vēsts tiktu pasludināta. Kā teicis Luters, kristietim, kurš dzīvo Kristus ticībā, “nav vajadzīgi labo darbu skolotāji, jo viņš dara to, ko attiecīgā situācija prasa, un viss ir labi darīts”. Tāpēc nelepojieties ar saviem labajiem darbiem, bet atzīstiet: “Nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20), un rada manī mīlestības augļus.

Debesu Tēvs, pateicoties Tavas Kristības brīnumam, es vairs nedzīvoju tikai sev, jo Kristus dzīvo Savu dzīvi manī. Aizvien atgādini man, ka Tavs Dēls darbojas caur mani, lai kalpotu cilvēkiem, kas ir ap mani. Liec, lai arī caur mani plūst Kristus mīlestība, lai arī es spētu kalpot savam tuvākajam tāpat kā Pēteris, kurš, ieraudzījis kroplā vīra ciešanas, steidzās viņam palīdzēt. Jēzus Kristus, mana Kunga, vārdā. Āmen.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.