61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


Kristus atnākšanas zīmes

Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: “Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?” [Mt.24:3]

Kristus atnākšanas zīmes


Mācekļi Jēzum uzdeva jautājumu. Tie gribēja zināt, kādas būs Viņa atnākšanas un pastarā laika zīmes.

Vai ir pareizi sevi nodarbināt ar jautājumiem par Jēzus atkalatnākšanu?

Šajā ziņā Bībeles lasītāju vidū ir dažādi viedokļi. Vieni par zīmēm īpaši neraizējas, jo uzskata, ka šis jautājums ir pārlieku grūts un lauzīt galvu par to ir neauglīgi. Viņi par to vienkārši nedomā.

Savukārt citi krīt otrā galējībā un ir kā apsēsti ar domām par “pēdējām lietām”. Parasti šādiem ļaudīm piemīt stingri uzskati un nelokāma pārliecība par nākamo lietu norisi. Šķiet, viņi pat zina, kad šīm lietām jānotiek.

Reizēm šie cilvēki ir tik ļoti pārņemti, ka Kristus atnākšanas zīmes tiem kļūst pat nozīmīgākas par citām kristietības doktrīnām. Viss cits, piemēram, glābšana un žēlastība Jēzus vārdā, kļūst pašsaprotams, un par to netiek vairs ne domāts, ne runāts.

Neviens no šiem viedokļiem nav īsti pareizs.

Mums jāsaprot, ka Savas atkalatnākšanas zīmes Jēzus devis ne tikai tāpēc, lai par to būtu rakstīts Bībelē, bet galvenokārt tāpēc, lai mēs būtu modri un gatavi Viņu sagaidīt. Tāpēc ir svētīgi gan mūsu šodienu, gan nākotni pārdomāt to Bībeles vārdu gaismā, kuri māca par pēdējiem laikiem.

Toreiz Jēzus sniedza atbildi un mācīja saskatīt zīmes, kas gaidāmas pēdējos laikos [Mt.24]. Taču vienmēr atcerēsimies, ka svarīgāks par visu ir pats Kristus un ticība Viņam. Mūsu stingrais glābšanas pamats ir Jēzus nopelns mūsu labā, pie kura jāturas patiesā grēknožēlā un ticībā.

Arvien esiet modri un gatavi!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.