216. Kas ir labi darbi?


Kristus atgriešanās pazīmes

Tiek minētas vairākas pazīmes, kuras norāda šī brīža tuvošanos (Mt.24). Tās ir triju veidu: pazīmes cilvēku sabiedrībā zīmes dabā un visumā, un zīmes kristīgajā Baznīcā.

Kristus atgriešanās pazīmes

Starp pirmā veida pazīmēm varētu uzskaitīt karus, slimību epidēmijas, badu un vajāšanas. Dabas zīmju vidū varētu būt zemestrīces, lieli plūdi un lielas izmaiņas, un katastrofas zvaigžņu pasaulē. Starp zīmēm Baznīcā varētu minēt viltus praviešu parādīšanos lielākā skaitā kā jebkad, pārsteidzošu un neredzētu bezkaunību, arvien izteiktāku un uzkrītošāku novēršanos no patiesā Kristus Evaņģēlija, un, visbeidzot, antikrista parādīšanos un darbību.

Runājot par pazīmēm cilvēku sabiedrībā un dabā, nereti mēdz iebilst, ka tās ir izpaudušās visā cilvēces vēstures gaitā un tām nevarētu piešķirt konkrētu nozīmi attiecībā uz Kristus atgriešanos. Taču, kā liecina Svētie Raksti, šīs zīmes ir pietiekoši skaidras, ja tiek pareizi izprastas. Jo tuvāk nāk laika beigas, jo biežāk šīs zīmes izpaužas un jo skaidrāk var ievērot to saistību ar citām zīmēm.

Ja mūsdienās lielā mērā piepildās paredzējumi par tālāko pasaules attīstību, tad nav jābrīnās, ka arī zīmes Kristus Baznīcā kļūst arvien skaidrāk saskatāmas un uzkrītošākas.

Pravietojumi par vispārējo novēršanos no pašiem kristīgās mācības pamatiem, piemēram, jautājumos par Kristus dievišķo dabu un Viņa veikto salīdzināšanu, jau ir piepildījušies daudzās pasaules baznīcās (2.Tim.4:1-3; 2.Tim.3:1-9; 2.Pēt.3:3-7; 1.Jņ.2:8-25; Jūd.1:17-.21). Tas ir izraisījis arī to ticīgo vajāšanas, kuri atsakās novirzīties no gadsimtiem ilgi pastāvējušajiem Baznīcas uzskatiem (Mt.5:11-12; 1.Pēt.4:12-19).

Cilvēki, kas ar formāli apliecina savu uzticību Kristum un Viņa vārdam, piedalās šajās vajāšanās kopā ar atklātajiem un zvērinātajiem Kristus ienaidniekiem (Mt.24.9-10)

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.