325. Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?


Kristus amats

Kāds ir Kristus amats un cik ir tā veidu?

Kristus amats

Kristus amats ir atpestīt no grēkiem, samierināt savu Debesu Tēvu, kā arī valdīt pār mums un sargāt. Tas ir trīskāršs: Pravieša, Augstā priestera un Ķēniņa.

Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus. [1.Tim.2:5]

Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. [Mt.1:21]

Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma, un Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. [1.Jņ.3:8]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.