315. Kāds pielietojums kristībai ...ikdienā?


Kristietim šajā dzīvē nav vairāk kā tikai naktsmājas

“Un, kad jūs To piesaucat kā Tēvu, kas, cilvēka vaigu neuzlūkodams, spriež tiesu pēc ikkatra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku.” [1.Pēt.1:17]

kristietim šajā dzīvē nav vairāk kā tikai naktsmājas


Tas ir, bīstieties Tēvu — ne soda un moku dēļ, kā. Viņu bīstas nekristīgi cilvēki un arī velns, bet bīstieties, ka Viņš varētu atraut no jums Savu roku un jūs atstāt — kā dievbijīgs bērns bīstas sadusmot savu tēvu vai darīt ko tādu, kas tēvam nepatiktu. Tādu bijību Dievs vēlas redzēt mūsos — lai mēs sargātos no grēkiem un kalpotu tuvākajam, kamēr dzīvojam šeit, uz zemes. Ja kristietis patiesi tic, tad viņam pieder visi Dieva dārgumi un viņš ir Dieva bērns.

Bet šīs dzīves laiks ir tikai svešniecība, tikai svētceļojums. Jo mūsu gars caur ticību jau ir debesīs, kur tas valda pār visām lietām. Tomēr Dievs mums vēl liek dzīvot miesā un staigāt pa šo zemi, lai mēs palīdzētu citiem cilvēkiem un vestu arī viņus uz debesīm.

Tādēļ visas lietas uz šīs zemes mums piederas izmantot ne citādi, bet tikai kā viesiem, kas apceļo zemi un ceļā meklē vienīgi naktsmājas, kur atpūsties, saņem tikai ēdienu un guļvietu pie kāda saimnieka, neapgalvojot, ka saimnieka manta pieder viņam.

Tā mums jāizturas pret visiem šīs zemes laicīgajiem labumiem — itin kā tie nebūtu mūsu, mums piederas no tiem baudīt tik, cik nepieciešams miesas uzturēšanai, un ar visu, kas mums ir, kalpot tuvākajam. Tā nu kristietim šajā dzīvē nav vairāk kā tikai naktsmājas. Jo šeit mums nav paliekamas vietas (Ebr.13:14), bet mums jādodas turp, kur ir mūsu Tēvs, proti, uz debesīm.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.