92. Kāds ir laulības nolūks?


Kristietība un citas reliģijas

Pasaulē ir daudz reliģiju, tomēr tās bez grūtībām var iedalīt tikai divās grupās.

kristietība un citas reliģijas

Britu zinātnieks Makss Millers reiz to raksturoja šādi:

Četrdesmit gadus veicot sanskrita profesora pienākumus Oksfordas universitātē, man nācies veltīt tik daudz laika Austrumu sakrālo tekstu pēniecībai, kā nevienam citam pasaulē. Un esmu konstatējis vienu toni jeb diapozonu, ja tā var teikt, visām tā saucamajām Austrumu svētajām grāmatām vai tās būtu brahmanu vēdas, Šivas un Višnu puranas, muhamedāņu korāns, persu Zend-Avesta, budistu tripitaka – viens vienīgs refrēns caurstrāvo to visu – glābšana ar pašu darbiem. Tie visi kā viens māca, ka pestīšana ir jāiegādājas, jānopērk par maksu, un cenai un maksāšanas līdzekļiem nav jābūt nekam citam, kā mūsu pašu darbiem un nopelniem.

Mūsu pašu svētā Bībele, mūsu svētā austrumu grāmata, no sākuma līdz galam ir protests šādai mācībai. Labie darbi tiešām tiek mācīti šajā svētajā austrumu grāmatā, bet tie ir vienīgi pateicīgas sirds produkts, tie ir pateicības upuri un ticības augļi. Tie nekad nekļūst par Kristus uzticīgo mācekļu izprikuma maksu.

Tad nu nenovērsīsimies no lieliskā, pareizā un teicamā šajās grāmatās, bet mācīsim hinduistiem, budistiem un muhamedāņiem, ka pastāv tikai viena Austrumu svētā Grāmata, kas var būt viņu balsts un pamats šausmu pilnajā stundā, kad viņi pavisma vieni dosies neredzamajā pasaulē. Šī ir svētā Grāmata, kuras patiesais vārds ir saņemams ne vien kristiešiem, bet ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam, proti, ka Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus.”

Tā runā zinātnieks, kas vienlīdz rūpīgi ir pētījs gan Bībeli, gan citas “svētās” grāmatas.

Kristīgā ticība ir vēsts par glābšanu, ko īsteno pats Dievs. Kristīgā ticība nav paziņojums par vekseli, kas jāapmaksā, bet drīzāk mums tiek izsniegts vekselis ar atzīmi par parāda samaksu, ko Dievs veicis mūsu vietā. Mēs esam izpirkti ar Kristus dārgajām asinīm un Kristus nepelnītajām ciešaām. “No žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne[vis] ar darbiem, lai neviens nelielītos.” [Ef.2:8-9]

Tā kristīgā ticība ir unikāla, jo atnes mums Dieva žēlastību kā dāvanu, bez mūsu darbiem un nopelniem. Tādēļ izplatoties kristīgā ticība padara pārējās reliģijas nederīgas nemaz nepierādot savu pārākumu pār tām. Vienkārši kādi Dieva dāvanu pieņēma, kādi atraidīja.

Bībele brīdina Dieva žēlastības nicinātājus: “Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? [Ebr.2:3] Viss jau ir paveikts mūsu pestīšanai. Kristus upuris ir pietiekams. “Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi.” [Rom.5:6]


Mīli savu sievu | Lūk, cilvēks!

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.