22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


Krietnie un dievbijīgie kristieši tiks vajāti

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet mana sirds bīstas tikai no Tava vārda. Kas Tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. [Ps.119:161, 165]

kristieši tiks vajāti

Kad Dievs sludina savu Vārdu, tam seko tūlīt krietno un dievbijīgo kristiešu dzīvē krusts, kā liecina svētais Pāvils: “Bet visi, kas grib svētbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, arī tiks vajāti.” [2.Tim.3:12] Un mūsu Pestītājs saka: “Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi Mani vajājuši, viņi vajās arī jūs.” [Jņ.15:20]

Tāpēc tas ir pavisam droši, ka sekos krusts, un tad Dieva Vārds tiek pareizi saprasts. Darbs, kas seko Vārdam, pareizi izpauž un apliecina vārdu. Pravietis Jesaja saka, ka skumjas un bēdas māca izprast Vārdu.

Ko gan no Vārda var saprast cilvēks, kurš ir bez likstām un kārdinājumiem? Neviens cilvēks nesaprot vārdu, izņemot viņu, kurš pazīst krustu.

Kad Dievs piešķir labumus un dāvanas cilvēkiem šajā pasaulē, tad tie piesavinās Dieva godu. Dievs ir pacietīgs, kamēr mēs plātāmies ar savu spēku, bagātību, viedumu un izveicību. Dievs šīs lietas pacieš un ir priecīgs ļaut tām aiziet. Bet savam Vārdam un patiesai mācībai Viņš paturēs savu godu.

Tādēļ Dievs liek krustu uz mūsu pleciem kā nicinājumu, vajāšanas, pasauli un velnu, kā līdzekļus, kas patur mūs pazemībā (citādi mūs sadzeltu lepnība), lai viss gods būtu vienīgi Dievam.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.