268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu "mūsu"?


Kredītu piedzinēji arī pie LELB durvīm

e-firziķis šodien secina, ka aizņemas ne tikai Latvijas Valsts, bet arī baznīcas, uzņēmumi un privātpersonas jeb citiem vārdiem visas juridiskās un fiziskās personas. Parasti tas notiek ar mērķi investēt un ieguldīto atgūt ar uzviju, jo jāatdod taču vairāk. Tomēr dievbijīgam kredītņēmējam der atcerēties senu patiesību – “Bagātais valda pār nabagiem, un, kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu [vergu].” [Sal.pam. 22:7]

Kredītu piedzinēji arī pie LELB durvīm

Reiz pienāk diena, kad aizņemtais jāatdod. Un jāatdod pat summa, kas vairākkārt pārsniedz aizdevuma summu. Gadījumā [un ka tas ir šajā gadījumā], ja rodas problēmas ar savlaicīgu kredītsaistību pildīšanu.

Tad nu viss atkarīgs no tā, kurš vairāk kļūdījies – kredīta ņēmējs [kā tas ir vairumā gadījumu] vai arī kredīta devējs [atsevišķos gadījumos].

Padomājiet, mīļie dievbijīgie e-baznīcēni, kā ir gadījumā ar mūsu mīļo Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, kurā daudzi no mums ir kristīti, iesvētīti, laulāti, un uz kuru daudzi ved kristīt savus bērniņus vai lūdz mācītājam mūs vai mums mīļos ar Dievvārdu guldīt dzimtenes smiltājā?

Kā šodien atceras e-firziķis apzinīgā LELB vissvētīgā baznīcēna Guntara Baikova iebildumus Viņa ekselencei par plānoto aizņēmumu no Misuri Sinodes. Sacīja viņš toreiz: “Nevar aizņemties tikai tāpēc, lai izmaksātu šodien algas mācītājiem, jo nav skaidrs, kas būs rīt.”

Bet viņā neieklausījās nedz tad, kad viņš runāja par mācības lietām, nedz tad, kad runāja par saimniecības lietām.

Un šodien par imperiālistu vergu kļuvušais LELB dzird klaudzienus pie smagajām durvīm, kas gadusimteņiem sargājušas luterāņus. Uz sliekšņa skan to soļi, kas nāk atņemt tev tavu tēvu mantojumu – visu, kas tev LELB palicis.

Kā šodien e-firziķis atceras vīra, kurš sevi sauca par Kristoferu, sacīto: “Lai arī LELB vairs nav šķīstas mācības, tomēr viņiem ir īpašumi. Es neiešu prom no LELB, lai noturētu dievkalpojumus garāžā, bet palikšu tur, kur ir baznīcēkas un citas ēkas.” [Citāts aptuvens]

Ko gan tu sacīsi, nemaldīgā Jūsu ekselence Jāni Vanag, tautai, ja nedz tēvu ticību, nedz tēvu mantu neesi nosargājis?Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.