214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


Kļūdas pēc…


…atraitne ziedojumu traukā sameta gružus

Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz bagātu iemeta daudz. Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir viens kvadrants. Un Viņš pieaicināja Savus mācekļus un tiem sacīja: “Patiesi Es jums saku: šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Jo visi no savas pārpilnības ir metuši; bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu.” [Mk.12:41-44]Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Kļūdas pēc…”

  1. vasara:


    Es no ziedojumu kastes arī vienreiz dabūju izmakšķerēt vairākas saujas pusdedzinātus koku zarus. Rokas bija netīras fēLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.