268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu "mūsu"?


Klausot patiesībai

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. [1.Pēt.1:22-23]

Klausot patiesībai


Par Dieva vārdu šajos pantos sacītas neticamas lietas, un tiem, kas to pieņēmuši, Viņa vārds paver apbrīnojamas iespējas.

Pēteris apgalvo, ka Dieva vārds ir patiesība. Šajā vārdā tu redzi patiesību par sevi – tu ieraugi savu nepilnību un grēcīgumu Dieva priekšā. Bet vienlaikus tu ieraugi arī patiesību par Jēzu. Turpat apustulis raksta, ka Jēzus mūs ir izpircis brīvībā ar Savām dārgajām asinīm. Viņa krusta nāve, kas izpirka mūsu grēkus, ir mūsu brīvlaišanas vēstule.

Tā māca apustulis Pēteris. Cilvēks, kas klausa un uzticas Dieva vārda patiesībai, tiek iekšēji šķīstīts. Dieva dotā grēku piedošana cilvēku šķīsta un rada viņa sirdī jaunu gaismu un labprātību.

To visu dara Dieva vārds.

Ticīgais atdzimst ar Dieva vārdu. Tā kā Dieva vārdam piemīt mūžīgās dzīvības spēks, ticīgā sirdī dzimst jauna dzīvība un mīlestība uz Dievu un cilvēkiem. Dieva vārds ir dzīvs un tāds paliek mūžīgi mūžam.

Nenovērtēsim par zemu Dieva vārdu. Šodien nereti tiek apgalvots, ka “veclaicīgā” sludināšana vairs nekam nav derīga un ir vajadzīgas jaunas metodes, lai aizrautu un iespaidotu mūsdienu cilvēku. Taču šādās runās mums nav jāklausās, jo cilvēka sirdij jaunu dzīvību var dot tikai Dieva vārds, kas šķīsta dvēseli, darot to paklausīgu Dieva vārda patiesībai. Tā māca Bībele.

Padomā, kādi horizonti mums paveras, ticot Dieva vārda spēkam un iespējām!

Šodien lasītie apustuļa Pētera vārdi īpaši norāda uz ticības brāļu un māsu savstarpējo mīlestību. Dieva vārds apliecina, ka pastāv dziļa saistība starp jauno dzīvību un ticīgo savstarpējo mīlestību. Ja mēs par šo mīlestību aizmirstam, apklust arī ticības liecība.

Bet, ja pēc Dieva prāta ticības brāļu un māsu savstarpējā mīlestība pieaug, tad ārpus kristīgās draudzes stāvošie varēs sacīt tā, kā mēdza teikt par agrīnās baznīcas kristiešiem: “Redzi, kā ticīgie mīl viens otru!” Un Dieva valstība ar spēku ies plašumā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.