332. Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?


katoļiem.lv

Lai slavēts Jēzus Kristus!

Viņa e-minece e-pāvests nule kā ir guvis brīnišķīgu un pārdomu vērtu Providences mācību, tādēļ vēlas dalīties tajā ar visiem e-baznīcēniem un citiem interesentiem. Viņa e-minece e-pāvests lūdza audienci domubiedru grupā katoļiem.lv, bet kļuva “Bloķēts lietotājs” līdz lietošanai nemaz neticis.


Tad Viņa e-minece e-pāvests, taisnību un skaidrību meklēdams, centās sazināties ar cilvēku, kurš tad ir katoļiem.lv virtuāls matricas moderators. Viņa e-minence bija dziļā neizpratnē un sašutumā. Vai tiešām katoļiem.lv vēlējās viņam un varbūt citiem nodarīt pāri?

Viņa e-minece savā bērnišķīgajā naivumā izlasīja pirmajā brīdi šķietami laipno un draudzīgo aicinājumu:

Ja esi katolis, vai arī vienkārši cieni Baznīcu un vērtības, kas ir viņā, tad šī grupa ir priekš Tevis! Pulcējas “savējie”, veidojot interesantas diskusijas, strīdos daloties pieredzē. :)

Turklāt Viņa e-minence nopriecājās ar varen lielu prieku, jo vēl izlasīja arī sekojošo, ko viņam atsūtīja drauga draugs, ko varot izlasīt ikviens domubiedrs:

Ja esi katolis, vai arī pazīsti kādu draugu kas ir katolis, vai drauga draugu, tad šī grupa ir tieši priekš Tevis! Prieks būt kopā un pavadīt laiku kopā, interesantas diskusijas, dalīšanās dzīves pieredzē un vienkārši draugu atbalstu varēsi atrast tieši šeit!
______________________________________
noteikumi:
1. neflūdot (nekopēt teksta “palagus” )
2. nelietot rupjības
3. neaizskart kādas personas kas nepiedalās diskusijās
4. ipasi apdavinatajiem: saja diskusiju grupa nav pielaujams popularizet viedoklus, kas ir pretruna ar Baznicas macibu ticibas un morales jautajumos
= pārkāpuma gadījumā – bans

Priekā un pacilātībā Viņa e-minece vēlējās Jauno gadu iesākt kā vienkāršs cilvēks, kas ciena Baznīcu un bija gatavs ievērot domubiedru grupas noteikumus. Bet solītās laipnības vietā saņēma naidīgu noraidījumu.

Vai tad viņam neviens katolis nav draugs?
Vai tad viņš nepazīst nevienu, kuram drauga draugs būtu katolis?
Vai viņam nebūtu prieka pavadīt kopā laiku diskusijās?
Vai viņš nebūtu spējīgs dalīties pieredzē un sniegt vai saņemt draudzīgu atbalstu?
Vai viņš kopēja tekstu palagus?
Vai viņš lietojis rupjības?
Vai viņš aizkāris kādas personas domubiedros?
Vai viņš domubiedru grupā popularizējis viedokļus, kas grauj morāli?

Lai slavēts Jēzus Kristus! Viņa e-minecei neko no minētajiem pārkāpumiem nebija iespējams veikt, jo domubiedru grupā netika nemaz akceptēts. Viņš kā recidīvists tika izolēts no katolīgo sabiedrības, lai pasargātu šos ļaudis no potenciālā noziedznieka.

Kristīne Locika, kura apgalvo, ka mīlestība nekad nemitējas, savā pārprastajā centībā, Viņa e-minecei norādīja, ka viņš atklāti nostājas pret katolisko Baznīcu. Viņš ticis bloķēts, lai atkal un atkal nebūtu jānoraida.

Šādi viņa gluži vai nocirta draudzībā pretī izstiepto roku, lai tā atkal un atkal nebūtu jāpagrūž malā.

Kā šādas lietas var piedzīvot mūsu ekumēniskajā laikmetā, kad katrs visiem spēkiem meklē konfesiju un pat reliģiju draudzīgu un izpratnes pilnu dialogu?

Kā tādas lietas var piedzīvot no cilvēkiem, kas iestājas par morāles vērtībām, draudzīgi aicina, un māca, ka mīlestība nekad nemitas?

Turklāt tas tiek darīts – atvainojiet par izteicienu – tādā kā tumsonīgā manierē, neatbildot uz Viņa e-mineces laipno lūgumu paskaidrot, kā viņš ir nostājies pret Baznīcu, un kurā brīdī vai e-publikācijā e-BAZNICĀ būtu sludināts pretēji kristīgās Baznīcas mācībai?

Vien skarbie, apmelojošie un nepierādītie apvainojuma un personīga aizvainojuma vārdi ietriecās Viņa e-mineces trauslajā, bet uz Dievu to Kungu cerošajā, sirdī:

“Atvainojos, ir nosacījums neapstiprināt cilvēkus, kas atklāti nostājas pret katolisko baznīcu- un Jūs to darāt. Punkts. Lūdzu mani vairs netraucēt!”

“…Jūs to darāt. Punkts. …Jūs to darāt. Punkts… Jūs to darāt. Punkts… Jūs to darāt. Punkts.”

Atkal un atkal Viņa e-minece uzmostas jau kuro nakti no sava trauslā miega dzirdot šos vārdus, kas viņu ir apzīmogojuši kā cilvēku, ko patiess kristietis nosauktu par visbriesmīgāko nelieti – Baznīcas vajātāju.

Bet Dievs ir mīlestība, kas nekad nebeidzas. No Viņa plūst miers un Kristus Evaņģēlija iepriecinājums izbiedētam grēciniekam.

Nu grēcinieks var gavilēt, jo ticībā ir glābts un ietērps Kristus taisnībā ne sava cienīguma un labo darbu dēļ, bet grēcinieks ir kļuvis par svēto un nešauboties soļo uz Debesu valstību, sava Pestītāja Jēzus Kristus cienīguma, labo darbu un vietnieciskās krusta nāves dēļ.

Proti, “neviens cilvēks netop taisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum, arī mēs kļuvām ticīgi Kristum Jēzum, lai taptu taisnoti Kristus ticībā un ne pēc bauslības darbiem, jo pēc bauslības darbiem neviens cilvēks nekļūst taisnots.” [Gal.2:16] “Ir skaidrs, ka ar bauslību neviens netop taisnots Dieva priekšā, jo “ticībā taisnais dzīvos.”" [Gal.3:11]

Un Raksti liecina, ka Dieva mīlestība plūst pat uz nežēlīgo Baznīcas vajātāju Saulu, un pārvērta to par dižo apustuli Pāvilu, kurš nerimās līdz savai pēdējai elpai liet dziedējošo Evaņģēlija eļļu grēcinieku dvēseļu brūcēs, sargājot tos no bauslības darbu sludinātājiem un citiem maldinātājiem.

Šos brīnums mums ļauj piedzīvot vienīgi Dievs, kurš Svētajā Garā mums māca mīlēt savus ienaidniekus un lūgt Dievu par tiem, kas mūs vajā ticības dēļ. Svētlaimīgi jūs esat, saka tas Kungs. [Mt.5:10]

Lai slavēts Jēzus Kristus mūžīgi mūžam! Āmen!Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “katoļiem.lv”

  1. talyc:


    Jā, šādi vilties iespējams katram, kurš savā vienkāršā ticībā (tic uz vienu katolisku baznīcu) dodas uz e-/katoļiem.lv/ vai konkrētu sev tuvāko katoļu draudzi.

    Tur nonākot, tam agrāk vai vēlāk nāksies izbrīnīties par secinājumu, ka ik-katrs katolis var būt katolisks, bet kopumā katoļi nav katoliski.

    Kā tas var būt un kāpēc tas tā? … – to nav iespējams saprast, ja neesi īsts katolis (t.i. katolisks, t.i. patiesi uz Kristu ticošs); Ja it kā skaities, tomēr neesi patiesās baznīcas loceklis; Ja teorētiski zini, bet praktiski neredzi nedz Dieva ne vella darbus, Ne Kristus nopelnu nej antikrista darbošanos zemes virsū.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.