344. Kas ir Vakarēdiena ārējie atribūti?


Katoļiem izmainīts Tēvreizes teksts

Romas katoļu baznīcas galva publiski uzstājis, ka turpmāk visiem katoļticīgajiem būšot jālieto izmainīts Tēvreizes teksts.

Katoļiem izmainīts Tēvreizes teksts


Pāvests Francisks I paziņojis, ka lūguma “un neieved mūs kārdināšanā” seno tekstu tulkojums neesot labs un svētās lūgšanas Mūsu Tēvs vārdus esot nepieciešams mainīt.

Romas baznīcas galva norāda, ka Dievs nevienu grēkā neieved, neesot vajadzības lūgt: “Neieved mūs kārdināšanā.” Viņaprāt, būtu jāsaka: “Neļauj man iekrist kārdināšanā,” jo cilvēks krīt grēkā, nevis Dievs viņu tajā iegrūž.

Dieva kalpu kalps atklājis, ka katoļticīgiem Francijā Tēvreizē jau kādu laiku sekmīgi lietojot vārdus “neļauj mums krist kārdināšanā”, un mudinājis visus sekot francūžu piemēram.

Tomēr, dīvains ir pāvesta apgalvojums, ka paša Kristus mācītās lūgšanas tulkojums esot neprecīzs. Vai tiešām kristieši 2000 gadus būtu Dievam lūguši novērst neesošu lietu?

Latīņu Vulgātas tulkojumā lietots vārds induca, kas nozīmē – vadīt, bet Jaunās Derības grieķu tekstā ir vārds εἰσενέγκῃς proti, ievest vai ienest. Tātad, ne vārda par krišanu.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Katoļiem izmainīts Tēvreizes teksts”

  1. Roberto:


    Man šis Bībelē atrodamais teksts nekad nav sagādājis problēmas. Pareizi izskaidrojot, tas prātu nemulsina.

    pirms teju 500 gadiem Lutera sarakstītajā Mazajā Katehismā šī lūgšanas daļa paskaidrota ar vārdiem:

    Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam.

  2. Janis Karklins:


    ..ak šīs interpretācijas un tulkojumi..Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.