198. Kas ir mūsu Pestītāja paaugstināšana?


Kas vispār ir liela ticība?

Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: “Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā. [Mt.15:28]

Kas vispār ir liela ticība


Divās Jaunās Derības vietās ir rakstīts par cilvēkiem, kam piemita “liela” ticība. Mateja evaņģēlija 18.nodaļā mēs lasām par romiešu virsnieku, kas nāca pie Jēzus un lūdza dziedināt viņa kalpu. Otra vieta ir lasītie Bībeles panti par kānaāniešu sievu. Par abiem Jēzus teica, ka viņu ticība bija liela.

Abi šie cilvēki pēc izcelsmes bija pagāni, proti – tie nebija jūdi un nepiederēja pie Israēla tautas. Tādēļ jo svarīgāki ir Jēzus vārdi: “Tava ticība ir liela.”

Ko šie Jēzus vārdi nozīmē? Kas vispār ir liela ticība? Un kas ticību dara lielu?

Citreiz Jēzus runā par “mazu ticību” vai par “mazticīgiem” cilvēkiem. Šie vārdi lietoti kā pārmetums mācekļiem, piemēram, kad tie pārbijušies domāja, ka viņu laiva vētras laikā jūrā nogrims. “Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” jautāja Jēzus [Mt.8:26].

Lūka piemin Jēzus vārdus: “Kur ir jūsu ticība?” Tomēr šis jautājums nebija par mācekļu ticību vispār, jo viņi bija ticīgi. Jēzus jautāja, kur palikusi viņu ticība brīdī, kad cēlās vētra un viļņi draudēja laivu apgāzt.

Citiem vārdiem sakot, mums ir jāsaskata atšķirība starp “lielu” un “mazu” ticību. Ticības būtība ir nākt pie Jēzus, kā skaidri un gaiši teikts Bībelē. Jēzus māca: “Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam” [Jņ.6:35]. Ticēt nozīmē nākt pie Jēzus, uzticēt Viņam visus grēkus un raizes un saņemt Viņu kā Glābēju.

Toreiz vētrā un jūrā mācekļu ticība bija maza, tomēr, neskatoties uz to, viņi bija ticīgi un vērsās pie Jēzus. Taču nelaime bija tā, ka viņi neraudzījās tikai uz Jēzu, bet arī uz spēcīgo vētru.

Līdzīgi rīkojās arī Pēteris, kad viņam bija jāiet pa jūras viļņiem. Sākumā viņš uzticējās Jēzum un ticībā skatījās uz Viņu, taču vēlāk Pētera skatienu saistīja tikai lielie viļņi. Tāpēc Jēzus viņam teica: “Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?” [Mt.14:31].

Savukārt kānaāniešu sieviete raudzījās tikai un vienīgi uz Jēzu. Kaut arī Jēzus šīs sievietes ceļā lika dažādus šķēršļus, tomēr viņa tos neņēma vērā. Sieviete skatījās tikai uz Viņu, un tā bija viņas lielā ticība.

Kungs, Jēzu, mūs tik viegli savā varā pārņem grūtības, kas stājas mūsu ceļā. Kungs, palīdzi mums ticībā skatīties vienīgi uz Tevi!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.