133. Kā grēks ienāca pasaulē?


Kas pazīst Jēzu, pazīst Tēvu

Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu. [Mt.11:27]

kas pazīst Jēzu, pazīst Tēvu


Iegaumēsim šos brīnumainos vārdus!

Dieva Dēls Jēzus Kristus ir neaptverama mistērija visiem cilvēkiem. Nav neviena, kas pilnībā spētu apjaust Viņa personas noslēpumu. – Kā tas iespējams, ka Viņš ir patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess Cilvēks, no jaunavas Marijas piedzimis?

Vienīgais, kas visā pilnībā saprot šo noslēpumu, ir pats Dievs.

Bet pašu Dievu mums nav iespējams izprast, jo Viņš mājo “nepieejamā gaismā” (1. Tim. 6:16). Dieva būtība ir noslēpums, taču ne Viņa Dēlam. Vienīgi Dēls pilnībā pazīst Tēvu. Tie abi ir viens un pazīst viens otru dievišķajā Trīsvienībā.

Mums ir jāsaprot kāda būtiska lieta: ja gribam iepazīt Dievu, mums jāiet pie Dēla. Viņš ir vienīgais, kas pazīst Dievu. Dievu mēs varam iepazīt Viņa Dēlā. Jēzus saka: “Neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu.”

Bez jebkādas šaubīšanās mēs varam pasludināt Bībeles patiesību, ka cilvēks, kurš ticībā iepazinis Jēzu kā savu Glābēju un Dieva Dēlu, ir iepazinis arī Dievu.

Daudzi to nesaprot un saka: es ticu Dievam! Protams, ka Viņš eksistē! Taču es šaubos, vai Jēzus tiešām ir Dieva Dēls.
Kas šādi runā, rūgti maldās. Ja cilvēks nav iepazinis Jēzu, viņa ticība ir pievērsta nevis patiesajam Dievam, bet gan elkam, ko radījusi cilvēka fantāzija.

Tāpēc ikvienam ar saviem grēkiem vispirms ir jānāk pie Jēzus un Viņa vārdā jāsaņem glābšana un patvērums, jo Jēzus ir miris par visiem.

Kas pazīst Jēzu, pazīst Tēvu. Gods Dievam!

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.