149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?


Kas mūs šķirs?

2007.gada 30.novembra rītā e-firziķis atgādināja pasaulei Dieva vārdus no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem: Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? [Rom.8:35]

lionrome1.jpg


e-firziķis norādīja, ka šo jautājumu var aplūkot divējādā kontekstā. Pirmkārt, kas mūs šķir no Kristus? Un otrkārt, kas mūs šķir kā kristiešus? Jebkurā ganījumā ir nepieciešams palikt Kristus mīlestībā, no kuras kristieti nekas nespēj atraut un nošķirt, jo kristietis var būt drošs un nešaubīgs par savu pestīšanu un mūžīgo svētlaimi. Kristus mīlestība kristiešus vieno ar Kristu un savā starpā.

Ņemiet vērā, mīļie, ka svētais apustulis neapgalvo, ka nav iespējams atkrist no Dieva, zaudēt ticību un ieslīgt maldos. Nē! Svētais apustulis mierina un iedrošina ticīgos par viņu glābšanas drošumu un grēku piedošanas īstumu. Proti, tiem kuri alkst pēc Kristus mīlestības un apzinās tās vērtību, var būt pārliecināti, ka Kristus mīlestības saimnieks ir pats Kristus, kuram ir nodota visa vara. Viņš savu mīlestību ir dāvājis, Viņš to sniedz. Neviena radīta lieta nespēs to atcelt.

Ciešanas mēdz būt dažādas. Bet visbriesmīgākās un bīstamākās ir ciešanas un vajāšanas ticības dēļ, kā arī izbailes, kas to dēļ rodas. Šīs vajāšanas var būt ārējas un tiešas, bet var būt apslēptas un viltīgas. Tomēr kristieša sirdī iezogas doma: „Es varētu pārstāt apliecināt savu ticību Kristum, un vajāšanas uzreiz izbeigsies. Es neatkritīšu no ticības un Kristus, bet vienkārši neapliecināšu ticību. Turklāt es nevis neapliecināšu ticību, bet neapliecināšu to „aizskarošā” veidā, vai arī izceļot kādus kontraversālus momentus…” Tā kristietis, iesācis domāt, var aizdomāties līdz visbriesmīgākajām domām, un pat nepamanīt, ka ir atkritis no Kristus un ticības, atmetot Dieva vārda mācību. Mīļie draugi! Lai arī kādas vajāšanas jums jāpiedzīvo – esiet droši. Tās jūs nešķirs no Kristus mīlestības. Aplieciniet savu ticību un nebaidieties.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.