68. Kāds apsolījums ir ceturtajam bauslim?


Kas muļķīgi, kas gudri?

Bībele māca, ka radība liecina par reālu Dieva eksistenci.

Kas muļķīgi, kas gudri?

“Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.” [Rom.1:20] “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic Viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktij to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. [Ps.19:2-4] Dieva eksistence ir tik skaidra un nepārprotama, ka vienīgi “bezprāši saka savā sirdī: Dieva nav!” [Ps.14:1]

Tomēr dabas mācības grāmatas neved sadraudzībā ar Dievu. Proti, dabiskā dievatklasme vēl nav atziņa par patieso Dievu, jo mēs neuzzinām, ka Dievs ir trīsvienīgs, kā arī neiepazīstam Viņa žēlastību Jēzus Kristus dēļ.

Tādēļ Dievs dāvā citu atklāsmi – Dieva vārdu Bībeli – “jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu.” [1.Kor.1:21] Tapēc “šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.” [Jņ.20:31]

Kristīgā dievatziņa ir ticības jautājums. Bet ticīgs neviens nekļūst pateicoties zinātniskai argunetācijai. Dievs liek iet citu ceļu, proti, “mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, … Dieva spēks un Dieva gudrība.” [1.Kor.1:23-24]

Ne visi tic Dieva eksistencei. Citi, savukārt, tic, bet nav kristieši, tas ir, tie no sirds netic, ka Dievs ir žēlsirdīgs Jēzus Kristus nopelna dēļ.

Es iesaku jums visiem: sāciet lasīt Bībeli bez aizspriedumiem. Sāciet nevis ar pirmo lapu, bet, piemēram, ar Jāņa evaņģēliju, pēc tam lasiet Jāņa vēstules un vēstuli romiešiem. Tādējādi jūs paši varēsit pārdomāt būtiskākos jautājumus.

Galu galā, ja Dieva nav, kā apgalvo ateisti, tad jau lasot Bībeli – neesoša Dieva vārdus – nekas “briesmīgs” nevar notikt. Ja dabas izpēte jums, ateisti, nepierāda Dieva eksistenci, tad būtu tikai godīgi, ja jūs izanalizētu savus ieskatus pamatojoties citā atklāsmē – Bībelē.

Bībele liecina, ka pasaule kristīgo ticību uzskata par muļķīgu, bet Dievs – par gudrību. Ticība Dieva eksistencei ateistuprāt ir muļķīgi. Ateisms ir muļķība saskaņa ar Svētajiem Rakstiem. Turklāt, gan vieni, gan otri ir pārliecināti par savu taisnību.

Kas atrisināts šo strīdu? Bez šaubām – Dievs.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.