69. Ko Dievs mums piekodina ar ceturtā baušļa apsolījumu?


Kas ir šis “Vārds”?

“Iesākumā bija, Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva.” (Jņ.1:1)

izrunāts vārds

Vārdi ir veids, kādā mēs priekšstatām idejas, notikumus vai izjūtas. Vārdi palīdz vienam otru pamanīt esat un saprast. Svētajos Rakstos jēdziens no “vārds” tiek lietots, lai apzīmētu Jēzu Kristu, jo, pateicoties Viņam, mēs varam redzēt un saprast Dieva gribu.

Jēzu sauc par “vārdu”, jo Viņš palīdz mums ieraudzīt Dieva lielo mīlestību, atklājot un vēstot mums par sevi caur, savu atnākšanu miesā — Jēzus Kristus personā: “Un Vārds tapa miesa !kas un mājoja mūsu vidū.. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un ticība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu” (Jņ.1:14, 17).

Kad apustulis Filips gribēja redzēt Tēvu, Jēzus viņam sacīja: “Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu” (Jņ.14:9).

Kāda cita apbrīnojama Rakstu vieta Jēzu Kristu nosauc par Soģi un Ķēniņu, kas nāk, lai mūs, baznīcu, darītu par savu līgavu – šī nodala izkliedē jebkādas šaubas par to, kurš tiek apzīmēts ar “vārdu”: “Es redzēju debesis atvērtas, un raugi: balts zirgs, un, kas sēd uz viņa, Tā vārds Uzticīgais un Patiesais, un Viņš tiesā un karo taisnīgi.. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, Viņu sauc: Dieva Vārds” (Atkl.19:11,13).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.