328. Kā kļūst par sludinātāju?


Kas ir labie darbi?

Darbi ir divējādi – ir labi darbi un slikti. Labie darbi ir tie, ko Dievs ir pavēlējis. Sliktie savukārt ir tie, ko Dievs aizliedzis.

Kas ir labie darbi?


Ja mēs apgūstam un darām derīgu amatu, tas ir labi, jo Dievs ir pavēlējis strādāt. Ja mēs zogam, nogalinām un pārkāpjam laulību, tas ir slikti, jo Dievs to ir aizliedzis. Ir arī tādi darbi, kas nav nedz pavēlēti, nedz aizliegti. Tie ir atstāti mūsu izvēles brīvībā.

Ja kāds dara to, ko Dievs aizliedzis, viņš vienmēr rīkojas nepareizi. Labi nodomi nepadara sliktu darbu par labu. Mums, piemēram, līdzjūtības vadītiem nav tiesības nogalināt kroplu bērnu. Dievs ir pavēlējis sargāt dzīvību: “Tev nebūs nokaut.”

Dievs mūs ir saistījis pie Sava Vārda. Viņš saka, ka tā ir patiesa mīlestība. “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs.” [Jņ.14:23]

Mēs bez pūlēm nolīdzinām līdz ar zemi Dieva pavēles ar savām atrunām, ko sauc par labiem nodomiem un mīlošu sirdi. Tieši tāpēc ir neatlaidīgi jāiepazīst Dieva griba Svētajos Rakstos. Lai mūsu mīlestība būtu pamatota Dieva vārdā, kura piepilda nevis pārkāpj Bauslību. Jēzus saka: “Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus.” [Jņ.14:24]

Ņemiet vērā, ka darbs nekļūst labs Dieva priekšā tikai tāpēc, ka tas ir Dieva pavēlēts darbs. Tiesa, kā Dieva pavēle tas ir šķīts, bet kā mūsu veikums, tas ir aptraipīts ar grēku. Mums ir jāatdzimst. Jo “labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus.” [Mt.7:18]

Visi neticīga cilvēka darbi Dieva priekšā ir grēks, pat ja viņš veic sabiedrībā un pasaulē teicamus un priekšzīmīgus darbus. Tikai caur Jēzus Kristu, mēs, jaunie radījumi un jaunie koki, nesam labus augļus.

Visupirms mums tiek dāvātā žēlastība un glābšana, bez mūsu nopelniem un centieniem. Pilnīgi par brīvu un bez priekšnoteikumiem. Tikai pēc tam Dievs veic labus darbus caur mums. Tad tie ir ne vien Dieva pavēlēti darbi, bet tie plūst no mīlestības uz Dievu un tuvāko.

Un tomēr arī šiem darbiem pielīp vecā cilvēka patmīlība, godkāre, alkas pēc atzinības un citi grēki. Tādēļ arī šie darbi ir jāšķīstī Dieva piedošanai.

Kad mēs Dieva priekšā uzlūkojam savus darbus, mums ir jāatzīst, ka glābšana pilnībā ir pamatota tikai un vienīgi Jēzus Kristus žēlastībā un krusta nopelnā.

Bet neskatoties uz to – lai slavēts Dievs – mēs tiksim atalgoti. Tā ir vislielākā un debešķīgākā alga. Mēs nenieka neesam strādājuši un sapelnījuši, bet algu saņemsim.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.