156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Kas ir elkdievība?

Lai visi godātu Dēlu, tāpat kā viņi godā Tēvu. Kas Dēlu negodā, negodā Tēvu, kas Viņu sūtījis. [Jņ.5:23]

elkdievība

Katrs, kas atkrīt no Evaņģēlija Bauslībā, un cer tikt glābts pateicoties saviem labajiem darbiem, tas atkrīt no patiesas kalpošanas Dievam elkdievībā, jo bez Kristus nav neka cita, kā vienīgi elkdievība, un viss cits ir tikai un vienīgi fantāzijas un pašizodmāts dievs.

Elkdievības būtība ir – Kad lietas netiek darītas saskaņā ar Dieva Vārdu. Jo, kad cilvēks vēlas kalpot Dievam, tad viņa mēraukla nedrīkst būt viņa iedomas un darbi, bet viņam jāņem vērā, kā tas pareizi jādara, un vai Dievs to ir pavēlējis vai aizliedzis, kā Dievs caur Samuēlu saka Saulam: “Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris.” [1.Sam.15:22]

Tādēļ, ikviens, kurš neklausa Dieva balsij, ir elkdievis, ja pat veic augstāko un diženāko kalpošanu Dievam. Tas elkdievībai ir raksturīgi, nevis izvēlēties to, kas tiek uzskatīts par vieglu un vienkāršu, bet gan grūto un smago, kā mūki gluži vai katru dienu izgudro kādu jaunu Dieva pielūgšanas veidu, kurš, tādēļ, ka Dievs to nav pavēlējis, ir elkdievība. Vēl vairāk, visa zaimošana, Dieva Vārda izņirgāšana, mantkārība, nepareizais un tamlīdzīgas lietas ir tīra elkdievība.

Ja Dievs smagi soda nepareizo, ko darījis mūsu tuvākais, kā redzam to pie praviešiem, tad cik smagāk Viņš sodīs, redzot, ka dēļ bezdievīgā Viņa gods izbal un Viņa mācība un pielūgšana tiek padarīta aplama?

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.