115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?


Kas ir bauslība un Evaņģēlijs?

Šī ilustrācija atspoguļo, ka bauslība tikusi dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu (Jņ.1:17). Bauslība un Evaņģēlijs ir divas durvis uz Rakstiem un divi veidi, kādos Dievs nodrošina mūsu pestīšanu.

Bauslība:

  • allaž pieprasa
  • apsūdz mūs
  • nes nāvi
  • uzliek lāstu

Evaņģēlijs:

  • nekad neuzstāj
  • sludina piedošanu
  • dāvā dzīvību
  • nes pestīšanu

BAUSLĪBA EVAŅĢĒLIJS
5. Moz. 4:44-45; 5:22: “Un šī nu ir tā bauslība , ko Mozus lika priekšā Israēla bērniem; šīs ir tās liecības, likumu un tiesu noteikumi, ko Mozus deva [..]. Viņš [Dievs] tos uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm un tās iedeva [Mozum].”

Rom. 3:20: “Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns Dieva priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu.”

Ebr. 10:28: “Kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirst bez žēlastības…”

Skat. arī 2.Moz.20:1-21; Rom.2:13; 3:10-12; Gal.3:22-25; 1.Tim.1:8-11; Jēk.2:10.

1. Kor. 15:1, 3-4: “Es jums atgādinu Evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat [..], ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem, un ka Viņš aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem…”

Rom. 1:16: “Jo es nekaunos Kristus Evaņģēlija: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic…”

2. Tim. 1:10: “Mūsu Pestītājs Jēzus Kristus [..], kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību, un neiznīcību ar Evaņģēliju…”

Skat. arī Mk.2:5; Jņ.3:16-17; 10:27-28; Rom.5:1, 6:10; 6:23; Gal.2:16; 3:8; Ef.1:13; 2:8-9.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.