210. Kas ir Svētais Gars?


Kāpēc Jēzus bija tik nabadzīgs

Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. [2.Kor.8:9]


Dieva Dēls ir bagāts. Ja tiešām vēlies izprast Viņa bagātību, tad vērīgi un ar lūgšanu izpēti Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas sākumu, kur lasām: “Iesākumā bija Vārds .. Viņš bija pie Dieva un Viņš bija Dievs .. Caur Viņu viss ir radīts.”

Cik diženi un mūsu prātam neaptverami vārdi! Tāpēc atliek vienīgi lasīt un iedziļināties vārdos, ko pats Kungs ar Savu iedvesmoto liecinieku starpniecību mums Bībelē ir devis. Liksim šos vārdus pie sirds un rūpīgi pārdomāsim.

Vārds kļuva Cilvēks un mājoja mūsu vidū. Jā, Dieva mūžīgais Dēls tapa Cilvēks. Mēs esam ticējuši un atzinuši, ka nācarietis Jēzus patiesi ir Dieva mūžīgais Vārds. Vai tagad tu sāc apjaust Viņa bagātību?

Taču tev ir jādomā arī par Viņa nabadzību. Ieklausies Jēzus vārdos: “Lapsām ir alas, putniem apakš debess ir ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur Savu galvu nolikt” [Mt.8:20]. Mēs zinām arī to, ka Jēzu kā noziedznieku pienagloja pie krusta. Kareivji, kas apsargāja Jēzu, savā starpā sadalīja Viņa drēbes, bet mācekļi aizbēga un Viņu pameta.

Tāda bija Jēzus nabadzība, kas patiesībā bija vēl dziļāka. Pašās lielākajās mokās pie krusta Viņš sauca: “Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?”

Jēzu, dzīvība man esi,
Manu nāvi nāvēji,
Kad Tu manus grēkus nesi,
Ciešanas Sev uzkrāvi,
Manis dēļ Tu nesi krustu,
Lai es grēkos nepazustu.
Tūkstoškārt Tev pateikšu,
Kungs, par Tavu ciešanu!

Kāpēc Jēzus bija tik nabadzīgs?

Atbildi saņemam šīsdienas Svēto Rakstu vārdos. Jēzus kļuva nabags, lai mūs darītu bagātus. Viņa pazemojums bija visdārgākā maksa par mūsu glābšanu.

Savas debešķīgās tiesības un godu Dieva Dēls apmainīja pret šīszemes nabadzību, mokām un nāvi, lai glābtu tevi no šīs pasaules ļaunuma, grēka un pazušanas. Viņš kļuva nabags, lai tevi darītu bagātu.

Dieva Dēls uz Sevi ņēma visu, kas pieder mums, lai varētu atdot visu, kas pieder Viņam. Vai tu esi Viņam par to pateicies no sirds?

Ja ne, dari to šodien.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.