355. Kāds labums ir tam, ka gatavojamies ārēji?


Kāpēc Dievs piedod grēkus

Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus. [Jes.43:25]

Kāpēc Dievs piedod grēkus


Par šiem Dieva vārdiem domāsim īpaši, jo tajos atklājas mūsu pestīšanas noslēpums. Dievs ir ļāvis ielūkoties Savas sirds dziļumos. Jā, Dievs izdzēš mūsu noziegumus Sevis paša dēļ.

Kamēr cilvēks dzīvo vieglprātīgi un nolaidīgi, Dieva piedošana tam neliekas svarīga. – Vai tad Dievam tas nav jādara? Kāds franču filozofs ir izteicies apmēram šādi: Dievs piedod grēkus, jo tas ir Viņa pienākums.

Tādā stilā var runāt tikai tik ilgi, kamēr cilvēks apzināti ir nocietinājis savu sirdi un nav visā nopietnībā sastapis Dievu. Bet šādi nedomās cilvēks, kas stāvējis Tā Kunga priekšā un jutis, ka Dieva vārdi kā ass zobens ienāk viņa sirdsapziņā. Šis cilvēks jautās citādi: vai tiešām Dievs man piedod? Es taču esmu tik daudz grēkojis pret Viņu – vai tiešām tā var būt, ka Viņš izdzēš manas vainas un grēkus?

Dievs atmodina sirdsapziņu, liekot cilvēkam apjaust un ieraudzīt grēka nopietnību, un viņš sāk jautāt: “Kas man jādara, lai es tiktu pestīts?” Tādas ilgas piedzīvoja Luters, dzīvodams klosterī. Toreiz pilnīgā izmisumā viņš vaicāja: kad es beidzot kļūšu dievbijīgs, nožēlas pilns un jutīšu Dieva labvēlību?

Tad Evaņģēlijs mums pasludina neticamu vēsti, ka Dievs piedod mūsu noziegumus Sevis paša dēļ. Dieva piedošanas vienīgais pamats ir tikai un vienīgi Viņa neizdibināmā mīlestība. Dziļāk Dieva sirdi mēs izdibināt nevaram.

Šodien, kad dzirdi Viņa vēsti, pieņem to ticībā! Šī vēsts tavā sirdī modinās ticību. Ieklausies, ko Dievs darījis, lai mūs apžēlotu: Viņš ir atdevis Savu vienpiedzimušo Dēlu asiņainā nāvē. Šo dārgo cenu ir maksājis pats Dieva Dēls Jēzus. Tu vari nākt pie Viņa grēku nožēlā un ticībā, jo Viņš tevi gaida!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.