63. Kad mēs godājam vecākus?


Kam vairāk draugu?

Cilvēkiem, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus, ir vairāk draugu nekā citiem cilvēkiem, un viņi arī ir draudzīgākās attiecībās ar kaimiņiem, tā liecina pētījums, ko veicis vācu ekonomikas pētniecības institūts Berlīnē..


Zinātnieks Ričards Traunmillers, savukārt, ir pētījis, kāda ir reliģijas nozīme sabiedrības vienotībai Vācijā. Viņš balstās uz pētījumu, kas tiek veikts jau 25 gadu garumā, kad ik gadu tiek aptaujātas vairāk nekā 20000 personas.

Evaņģēlisko baznīcu raksturo plašas sabiedriskās un sociālās aktivitātes. Protestanti biežāk kā Romas katoļi un musulmaņi piedalās dažādās sabiedriskajās kustībās un darbojas kā brīvprātīgie.

Romas katoļi un musulmaņi vairāk kopj informatīvos kontaktus, un viņiem svarīgi ir ģimeniskie kontakti. Lai gan lielās baznīcas Vācijā sūdzas par to, ka samazinās draudžu locekļu skaits, tomēr tās sniedz organizatorisku platformu dažādām sabiedriskām aktivitātēm kā korim, darbam ar bērniem utt.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

  * - ievadot atsauci ar linku, tā var parādīties ne uzreiz