247. Kā tu vari saprast miesas augšāmcelšanos?


Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?

“Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Jēzu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?”" [Lk.10:25]

Kāds ir tavs svarīgākais jautājums?


Svarīgs jautājums! Kas gan var būt svarīgāks par mūžīgo dzīvību?

Diemžēl rakstu mācītājs pieder pie tiem ļaudīm, kuri savu pestīšanu uzskata par pašsaprotamu. Viņa jautājums ir teorētisks. Rakstu mācītājs grib padiskutēt ar Jēzu par Viņa mācību. Varbūt pat izdosies Jēzu pieķert kādos maldos. Jēzus neielaižas diskusijās ārpus Rakstiem. Viņš norāda uz bauslību.

Rakstu mācītāja pašpārliecinātību atklāj arī viņa nākamais jautājums: “Kurš tad ir mans tuvākais?” Viņš apstiprināja bauslības pildīšanu kā ceļu uz dzīvību. Taču viņš nejautā: “Kā gan cilvēks var Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku?” Nē! Attiecībās ar Dievu viņam taču nav nekādu problēmu. Viņš ir taisns jūds. Problēma rodas tikai attiecībās ar tuvāko. Tur viņam jātaisnojas.

Filipu cietumsargs jautāja apustulim Pāvilam un viņa ceļabiedram Sīlam: “Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts?” [Ap.d.16:30] Vai tad tas nav tāds pats jautājums, ko uzdeva rakstu mācītājs? Jautājums ir tāds pats, bet cietumsargam tas ir eksistenciāls. Viņš nevēlas diskutēt un aizbildināties. Pirms mirkļa viņš bija gatavs darīt sev galu. Tagad viņš drebēdams krīt Pāvila priekšā zemē un no visas sirds sauc pēc pestīšanas, jo jēga viņa turpmākai eksistencei ir zudusi.

Vai apustulis Pāvils cietumsargam saka: “Kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi?” Nē! Apustulis viņam, nelaimīgajam grēciniekam, atver vārtus uz debesu valstību: “Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti.” Tev nekas nav jādara, jo tu neesi spējīgs kaut ko darīt savas pestīšanas dēļ. To lielo darbu ir paveicis Jēzus Kristus tevis dēļ. Saņem šo dāvanu.

Arī rakstu mācītajam Jēzus pasludināja šo priecīgo vēsti stāstot līdzību par samarieti. Jēzus jautā: “Kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?” Proti, nevis ievainotais bija tuvākais, kurš jāmīl, bet samarietis, kurš parāda žēlastību savu ceļu iedams.

Ak, nabaga rakstu mācītāj! Tu domā, ka mīli Dievu, un Dievs mīl tevi? Raugies kāds tu esi. Tu guli ceļa malā. Tu esi kails, bezspēcīgs, guli savos netīrumos un noasiņo. Atmet savu paštaisnību. Tu gribi mīlēt Dievu nepazīstot Jēzu? Redzi, Jēzus Kristus nāk un parāda Dieva mīlestību. Dievs tevi mīl sūtot Jēzu pie tevis, grēcinieka. Grēcinieku Pestītājs savu ceļu iet tevis dēļ. Viņa ceļš ved Golgātas kalnā. Jēzus tev nepaiet garām. Viņš apstājas, apkopj tavas vātis un nogādā tevi drošā un mūžīgā mājvietā.

Ticiet uz Jēzu Kristu, tad jūs un viss jūsu nams tiksit pestīti.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.