352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Kā velns pieviļ protestantus

Daudzi protestanti pastāv uz to, ka viņi tic tam, ka viņu taisnošana Dieva priekšā ir tūlītēja un pabeigta, tomēr viņu ikdienas prakse un ticības skaidrojums bieži vien ir pretēji tam, ko viņi apgalvo.

velns pieviļ protestantus

Lai gūtu pārliecību, ka ir pilnībā attaisnoti Dieva priekšā, viņi nevis raugās vienīgi uz Kristu (Rom.3:22; Gal.2:16), bet gan, velna pievilti, mēģina pabeigt savu taisnošanu Dieva priekšā, nemitīgi pārbaudot un izvērtējot to, cik svēta ir dzīve, kādu viņi cenšas dzīvot.

Viņu skats ir maldīgi vērsts uz IEKŠU – uz savu dzīvi, nevis uz ĀRU, uz Kristus krusta nāvi un augšāmcelšanos. Arī luterāņiem pastāvīgi jāpiedzīvo kārdinājums meklēt aplamus pierādījumus savai taisnošanai. Pārāk bieži viņi raugās uz sevi un savu dzīvi, nevis uz to, ko Dievs pasludinājis par viņu īpašumu Kristus dēļ.

Tāpēc, lai būtu drošs par Dieva dāvāto taisnošanu, raugieties nevis sevī, bet gan ārpus sevis. Raugieties uz neapšaubāmo pasludinājumu, ka esat attaisnots Dieva priekšā Kristus dēļ. “Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju” (Ebr.12:2). “Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu” (1.Kor.1:30).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.