252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Kā nonākt Debesīs?

Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. [1.Kor.3:11]

Kā nonākt Debesīs

Reiz svētdienas skolā mēs runājām par Dieva baušļiem. Es jautāju: “Kurš ir izpildījis bauslību?” Bērni atbildēja: “Neviens. Tas nav iespējams.” Droši vien viņiem ne reizi vien bija nācies atbildēt par saviem nedarbiem un kļūdām.

Tālāk es jautāju: “Kā tad lai nonāk Debesīs?” Kāds sacīja: “Ja vairs nedaru sliktu.” Mēs apspriedām šo jautājumu, un secinājām, ka Dievs pieprasa pilnīgu svētumu un mēs neesam spējīgi tā dzīvot, turklāt, debesīs mums neļauj nonākt arī līdzšinējie grēki.

Kāds cits ierosināja: “Jālūdz, lai Dievs piedod.” Šī atbilde bija jau tuvāk patiesībai. Zēns uzskatīja, ka nepieciešama grēku piedošana. Bet es viņam pajautāju: “Vai Dievs piedos tāpat vien, ja esam Viņu aizvainojuši?” Mēs secinājām, ka, bezšaubām, grēki Dievam ir kaut kā jākompensē.

Un tad mēs nonācām strupceļā – mēs esam grēcinieki un neesam spējīgi Dievam samaksāt par mūsu grēkiem. “Kas tagad ar mums notiks,” es jautāju, “vai nonāksim ellē?” Tad kāds sacīja: “Bet tā kā Jēzus nomira…”

Tieši tā arī ir grēcīgā cilvēka glābšana, ka Jēzus nomira mūsu grēku dēļ. „Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.” [2.Kor.5:19]

Tā Dievs parāda savu mīlestību. Mēs nevarējām atlīdzināt mūsu noziegumus, bet Dieva Dēls stājās mūsu vietā un mira par mums. Dievs jau ir apžēlojies par mums Jēzū Kristū, tādēļ mums nav Dievu jāiežēlina ne ar darbiem un pat ne ar mūsu lūgšanām.

Tiesa, mums jālūdzas: „Piedod mums mūsu parādus.” Bet mēs uzdrīkstamies to lūgt vienīgi pamatojoties tajā, ka zinām – Dievs ir želsirdīgs grēciniekiem Jēzus dēļ. Mēs lūdza, jo jau ticam.

Tiem, kas nav guvuši pārliecību par savu glābšanu, ir jāuzlūko Kristus ciešanas Dieva vārda gaismā.

„Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” [Jes.53:5]

Te atklājas mūžīga svētlaime. Jēzus nomira mūsu dēļ, bet mēs esam glābti Jēzus Kristus dēļ.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.