31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?


Kā Kristus ienāk dzīvot jūsos?

Daudzi cilvēki jūtas pārsteigti, uzzinot, ka Dieva vārds māca, ka viņos dzīvo Kristus. [Gal.2:20] Bieži vien viņi ir vēl vairāk pārsteigti par to, ka Kristus viņos iemājo nevis viņu pašu izvēles vai pūliņu dēļ, bet tikai un vienīgi ar Dieva vārdu. Jo Jēzus ir sacījis: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus.” [Jņ.15:16] Šajā tabulā jūs varat redzēt, ko dažādas baznīcas māca par paļaušanos vai nu uz jūsu paša cilvēciskajiem pūliņiem, vai uz Dieva vārdu, lai Kristus iemājotu jūsos.

Kā Kristus ienāk dzīvot jūsos?

BAZNĪCA

KĀ KRISTUS IENĀK JŪSOS?

KĀDA IR ATŠĶIRĪBA?

LUTERĀŅI Pirms pieciem simtiem gadu, pakļauti vajāšanām un pat būdami nāves briesmās, pirmie luteriskie kristieši apliecināja: “Jo, tā kā apustulis Pēteris ar skaidriem vārdiem apliecina, ka arī mums, kuros Kristus vienīgi no žēlastības mājo, šī augstā noslēpuma dēļ Kristū ir “daļa pie dievišķas dabas” [2.Pēt.1:4].” [Konkordijas formula, VIII:34] Pamatodamies uz Svētajiem Rakstiem, pirmie luteriskie kristieši apgalvoja, ka Jēzus Kristus nemājo jūsos jūsu izvēles vai rīcības dēļ, kad jūs aicināt Viņu savā dvēselē. Viņš iemājo jūsos vienīgi “žēlastībā.. caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties.” [Ef.2:8–9] Dieva vārds to visu māca, lai jūs zinātu, ka Kristus mājo jūsos “ne no cilvēka gribēšanas.., [bet] viss nāk no Dieva, kas apžēlojas.” [Rom.9:16; 1.Kor.1:30] Ja jūs ar saviem paša centieniem mēģināsiet panākt, lai Kristus dzīvo jūsos, jūs nekad nevarēsiet būt pārliecināts, vai esat izdarījis visu nepieciešamo. Turpretī, ja viss ir atkarīgs tikai no Dieva, jūs varat būt drošs, ka Kristus tiešām dzīvo jūsos. Tā arī ir būtiskā atšķirība.
BAPTISTI, VASARSVĒTKU UN HARISMĀTISKĀS DRAUDZES Šīs baznīcas noraida biblisko mācību, ka Jēzus kļūst vienots ar grēcinieku Dieva Kristības brīnumā [kā mūsu Kungs to skaidro Rom.6:3 un turpmāk]. Savā oficiālajā dokumentā viņi apgalvo, ka pestīšana “par brīvu tiek dāvāta visiem, kas pieņem Jēzu par Kungu un Pestītāju.” [The Baptist Faith and Message, #IV]. Citiem vārdiem, baptisti un pentakostāļi liek uzsvaru uz to [kā viņi aplami uzskata], kas ir jādara cilvēkam, lai Jēzus ienāktu viņa sirdī. Viņi atsaucas uz Jāņa evaņģeliju [1:12], uzsverot cilvēka brīvo gribu pieņemt Jēzu, pilnīgi ignorējot nākamo pantu [1:13], kurā noraidīta jebkāda cilvēka paša loma aicināt Jēzu ienākt viņa sirdī. Ja jūs domājat, ka Jēzus ienāk un paliek jūsu sirdī jūsu “izvēles” vai “aicināšanas” rezultātā, tad jūsu pestīšana drīzāk ir atkarīga no jums, nevis no Kristus. Ja uzskatāt, ka jūs esat tas, kurš aicina Jēzu nākt jūsu sirdī, jūs nevarēsit būt pārliecināts, vai tiešām esat vienots ar Viņu.
ROMAS KATOĻI Romas katoļu baznīca pasludina: “Mums jāturpina piepildīt sevī Jēzus dzīves epizodes un Viņa noslēpumus un bieži lūgt, lai Viņš tās piepilda un realizē mūsos un visā Viņa baznīcā.” [Katoliskās baznīcas katehisms, #521] Pēc Romas katoļu baznīcas mācības, jums Kristus dzīve sevī ir “jāpiepilda” saviem paša spēkiem. Pēc tam kad jūs esat paveicis šo uzdevumu, jums jālūdz Jēzus pabeigt to darbu, ko jūs iesākāt. Tas saskaņā ar Romas katoļu baznīcas mācību ir process visas dzīves garumā. Turpretī, kad apustulis Pāvils pasludina, ka “Kristus jūsos [ir] dievišķās godības cerība” [Kol.1:27], viņš saka arī, ka “jums ir dota pilnība Viņā.” [Kol.2:10] Dieva apsolījums par Kristu jūsos ir apsolījums ar mūža garantiju.
PAREIZTICĪGIE Pareizticīgie runā par to, ka “kristieša garīgā dzīve ir atkarīga no apzinātas “dzīvības ceļa” izvēles. “Izvēloties dzīvību un ejot pa “dzīvības ceļu” cilvēks apliecina sevi kā Dieva tēlu un līdzību.” [Thomas Hopko: "The Orthodox Faith", IV sējums] Pēc pareizticīgo ieskatiem, jums ir “jāizvēlas dzīvība”, lai Kristus varētu dzīvot jūsos. Tomēr Jēzus nostājas pret šādu mācību, sacīdams: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis.” [Jņ.15:16]

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

4 atsauces par “Kā Kristus ienāk dzīvot jūsos?”

 1. Roberto:


  e-kselencei šķiet ĻOTI pārskatami

 2. gviclo:


  luterāņiem, kas māca pēc Vienprātības grāmatas visbibliskāk ir!

 3. lifrei:


  Visvairaak mani sajuusmina Gal.2:20! Vinjsh dziivo manii!

 4. OdzinaD:


  Es uzskatu,ka Jēzunekur nav jāienāk. viņš jau dzīvo ikvienā no mums. tikai jautājums vai mēs to apzināmies!!!!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.