332. Kas ir īpašas ievērības cienīgs, runājot par bīskapa amatu?


Kā Kristība saistīta ar iknedēļas dievkalpojumu

Šis raksts ir veltīts dievkalpojumam. Tomēr šajā attēlā ir redzama Kristība. Jūs varētu jautāt, vai runājot par Kristību kā dievkalpojuma sastāvdaļu, Kristības nozīme netiek par daudz izcelta?

Kā Kristība saistīta ar iknedēļas dievkalpojumu


Nekādā ziņā nē! Tālāk sniegts paskaidrojums, kā Kristība IR saistīta ar iknedēļas dievkalpojumu.

  • Dieva vārds Kristību salīdzina ar “uzpotēšanu” (Rom.6:4–5; 11:17), ar ko Dievs mūs, kas garīgi bijām miruši, savieno ar dzīvo Kristu (Gal.3:27; Ef.2:4–5).
  • Šajā attēlā parādīta brīnumainā Dieva dāvātā Kristība – uzpotēšana dzīvajam stumbram Kristum. Kā zars tiek uzpotēts kokam, parādīts palielinājumā ar lupu.

  • Jūs, kā zars būdams uzpotēts un tādējādi savienots ar dzīvu darošo stumbru un sakni, kas ir Kristus, saņemat dzīvību no šīs Saknes (Rom.11:17). Zars nespēj pats ražot barības vielas un veidot pats savu sulu, kas to uzturētu dzīvu un veselu. Dievs jums atgādina, ka “ne tu nesi Sakni, bet Sakne nes tevi” (Rom.11:18).
  • Kā zars saņem dzīvības sulas no saknes, tāpat arī jūs visu nepieciešamo savai garīgajai dzīvībai un veselībai saņemat DIEVKALPOJUMĀ, kur jums tiek sniegts dzīvu darošais Dieva vārds (Jņ.6:63) un Viņa dzīvu darošais Svētā Vakarēdiena sakraments.

  • Tāpēc, tiklīdz kā jūs pārstājat regulāri apmeklēt dievkalpojumu (Ebr.10:25), jūs noslēdzat sev pieeju tai dzīvības sulai, kuru Jēzus vēlas jums dot, lai tā plūstu jūsos (Jņ.15:4–5).

  • Ir kāda būtiski svarīga lieta, kas jāzina jums, un visiem, kas ir kristīti. KRISTĪBĀ UZPOTĒTAIS ZARS IR JĀUZTUR! Uzpotētajam zaram ir jābūt dzīvam un atvērtam, lai Kristus dzīvais vārds varētu plūst jūsos. Citādi jūs kā zars pamazām nokalstat un mirstat. Ar šo attēlu un piemēriem, kas balstīti Dieva vārdā, mēs esam centušies paskaidrot, cik svarīgi ir regulāri piedalīties dievkalpojumā, lai jūs nekļūtu garīgi nespēcīgs vai pat miris.

  • Šis attēls rāda arī, cik tas ir svarīgi, ka jūsu bērni un mazbērni tiek kristīti un regulāri vesti uz svētdienas skolu un dievkalpojumu. Ja jūsu mīļie kā zari regulāri nesaņem dzīvinošo koka sulu no Jēzus, tie nevar būt spēcīgi un dzīvi zari!

  • Bet kā ir ar cilvēkiem, kuri neapmeklē baznīcu, tomēr apgalvo, ka ir kristieši, un ka viņi ir dzīvi Kristū? Šādi cilvēki, kuri gan dēvē sevi par kristiešiem, un pat rīkojas kā kristieši, tomēr nesaņem dzīvu darošo Dieva vārdu pasludinājumā un sakramentos, ir kā nokaltuši stādi vai sažuvuši ziedi. Ārēji viņi var izskatīties dzīvi, bet patiesībā ir miruši.

  • Kad tiek kristīts bērniņš, varbūt labs atgādinājums vecākiem būtu, ja tiem tiktu uzdāvināts kāds tikko uzpotēts stāds. Rūpējoties par augu un to regulāri laistot, viņi varētu paturēt prātā, ka arī ikvienam no mums, kas Kristībā esam uzpotēti Kristum, nepieciešams iknedēļas dievkalpojums, kurā mēs saņem dvēseles veldzi dzīvu darošajā Dieva vārdā (Jņ.4:10–14).

Mīļais Kungs, atgādini man ik dienas, ka Kristībā Tu mani esi uzpotējis mūžam dzīvajam Jēzum. Uzturi mani Tava dzīvā vārda spēkā, lai es neatkristu un regulāri piedalītos dievkalpojumos, saņemot Svēto Vakarēdienu. Lai tādējādi es kā potzars jo cieši turētos pie Tevis un saņemtu Tavu dzīvības sulu. Ar paļāvību Tevi lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.