221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?


Kā kļūt stipram?

Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. (Ef.6:10)

Ja gribat būt stipri un neuzvarami, ļaujiet, lai Kungs Kristus ir jūsu spēks. Satveriet Viņu jo cieši un neatkāpieties no Viņa, lai Viņš būtu jums labi pazīstams un Viņa vārds jūsu vidū tiktu saglabāts tīrs un nesagrozīts; mācieties šo Vārdu ikdienu, uzticīgi lasiet, iegaumējiet un paturiet to savās sirdīs tik cieši, lai Dieva vārds un jūsu sirdis kļūtu par vienu lietu.

Esiet pārliecināti par šo Vārdu vairāk nekā par savu dzīvību. Ja tā ir, jūs esat patiesi stipri un nelokāmi, varat pastāvēt un justies droši, lai vai kāds ienaidnieks jums uzbruktu, vienalga, vai tas būtu pats velns vai viņa vēstneši.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.