149. Ko Dievs ir darījis zināmu par dievišķo personu atšķirībām?


Kā izplatījās Evaņģēlija uguns

Viņu starpā bija daži kiprieši un kirēnieši, kas, nonākuši Antiohijā, runāja arī uz grieķiem, sludinādami Kungu Jēzu. Tā Kunga roka bija ar tiem, un liels skaits ticēja un atgriezās pie Tā Kunga. [Ap.d.11:20-21]

Kā izplatījās Evaņģēlija uguns


Mēs lasām par kādiem anonīmiem misionāriem. Vajāšanas Jeruzalemē noveda pie tā, ka daudzi kristieši no turienes bēga un izklīda dažādās zemēs un vietās. Daļa aizceļoja līdz pat Antiohijai, kur sludināja Jēzus vārdu un daudzus veda pie ticības.

Īstenībā šie notikumi bija svarīgs pagrieziena punkts kristietības vēsturē, jo toreiz Evaņģēlijs pirmoreiz tika pasludināts arī grieķiem. Iepriekš vēsts bija sasniegusi tikai samariešus un etiopiešu galminieku, kas noteikt Evaņģēliju aiznesa līdzi uz savu dzimteni [Ap.d.8]. Arī romiešu virsnieki un viņa ģimene bija kļuvuši kristieši [Ap.d.10-11].

Pēc tam vēsts tika tālāk nodota Antiohijas grieķiem, kur mācekļus pirmoreiz nosauca par kristiešiem. [Ap.d.11:26]

Kas tie bija par cilvēkiem, kas bija spēruši šo lielo soli, šie Evaņģēlija pionieri Antiohijā?

To mēs nezinām. Neviena konkrēta cilvēka vārds Bībelē nav minēts. Mēs zinām tikai to, ka šie cilvēki bija “daži kiprieši un kirēnieši”, un neko vairāk. Tomēr, aizvedot kristīgo ticību uz stratēģiski nozīmīgo Antiohijas pilsētu viņi bija paveikuši ļoti nozīmīgu darbu.

Atcerēsimies to! Šodien lasītajos Rakstu vārdos mēs sastopam cilvēku kam bija ārkārtīgi svarīga loma kristietības vēsturē, tomēr šie misionāri palika anonīmi.

Mēs zinām daudzu lielo celmlaužu vārdus, kas Evaņģēlija vēsti aizveda uz iepriekš neapgūtām zemēm. Mēs zinām Pēteri, Pāvilu un Barnabu. Mēs pieminam Viljamu Keriju, Morisonu, Šroideru un Ansgaru.

Bet noteikti jāpiemin arī visi tie, kuru vārdus nezinām. Romas impērijā kristietību izplatīja tirgotāji, vergi, kareivji, kas Evaņģēliju aiznesa uz ikvienu vietu, kurp tie devās. Šādi izplatījās Evaņģēlija uguns.

Vai tamlīdzīgas lietas šodien nenorisinās Ķīnā, musulmaņu zemēs un daudzviet citur, kur misionāri bieži vien nemaz nevar iekļūt? Arī šajās zemēs atrodas kristieši, kas liecina par Jēzu un Dieva valstību.

Vai es esmu misionārs tajā vietā, kur dzīvoju?

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.