9. Ko nozīmē desmit Dieva baušļi?


Jēzus glābj grēciniekus

Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. [1.Tim.1:15]

Jēzus glābj grēciniekus


Tad nu pārdomā šos vārdus un raugies, lai neviens nespētu atbaidīt un novērst tevi no Kristus un iedzīt izmisumā ­nevien tad, kad nav kārdinājuma un esi mierā ar savu sirdsapziņu, bet arī tad, kad vislielākajā nelaimē un briesmās tev jācīnās ar nāvi, kad tava sirdsapziņa ir grēku izbiedēta un sātans ar lielu spēku atklājas tavu acu priekšā, pārmākdams tevi ar tavu grēku milzīgo nastu gluži kā grēku plūdu ūdeņiem.

Tad atceries ­ es tev saku, ­ ka Kristus sevi nodevis nāvē ne par izsapņotiem vai izdomātiem, bet patiesiem, ne par sīkiem un nenozīmīgiem, bet ­ pārlieku lieliem un smagiem, ne par vienu vai diviem, bet gan ­ par visiem, ne par pārvarētiem un izskaustiem, bet nepārvarētiem, stipriem un milzīgi lieliem grēkiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.