220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?


Jautājumi un atbildes par Svēto Garu

MŪSDIENU PASAULĒ CILVĒKI TIC, KA SVĒTAIS GARS VIŅUS UZRUNĀ KĀ IEKŠĒJĀ BALSS VAI CAUR SAJŪTĀM UN EMOCIJĀM. KĀPĒC ŠĀDI IESKATI IR ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMI TICĪBAI UN PESTĪŠANAI?

Bez Dieva Svētā Gara nemitīgi ap mums ir arī daudzi citi – ļaunie gari. Bez Dieva vārda vadības jūs nekādi nevarat zināt, kurš uzrunājums nāk no velna, jo viņš arvien mēdz izlikties “par gaismas eņģeli” [2.Kor.11:14]. Dievs šajā sakarībā izsakās pilnīgi nepārprotami un ar lielu uzsvaru: “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē” [1.Jņ.4:1]. “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam” [2.Tim.3:16-17].

Jautājumi un atbildes par Svēto Garu


TIEK APGALVOTS, KA SVĒTAIS GARS UZ JUMS RUNĀ VIENĪGI CAUR DIEVA VĀRDU. KĀPĒC TAS IR TIK SVARĪGI?

Tāpēc, ka tiek apdraudēta jūsu pestīšana! Ja jūsu ticība tiktu balstīta garīgu jūtu uzplūdos un reliģiozā saviļņojumā, jums vienmēr būtu jāmokās neziņā, vai jums tiešām un pilnībā ir piedots, vai Dievs jūs uzklausa, vai jums tiešām ir mūžīgā dzīvība un pestīšana. Ja jūsu ticība ir atkarīga no emocijām, tad vienu dienu jūs esat Dieva bērns un Debesu mantinieks, bet jau nākamajā – pazudis ellē. Dieva vārds paliek nemainīgs. “Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas” [Jēk.1:17].

Neļaujiet, lai velns jūs apmuļķo ar sapņiem, sajūtām un emocijām – visām tām lietām, ko viņš spēj sagrozīt un ietekmēt. Uzklausiet Dieva balsi vienīgi Viņa vārdā. Tad jums nekad nebūs jāprāto, vai tas, kas jūs uzrunāja tiešām ir Svētais Gars. Dievs brīdina, ka nedz sapņi, nedz kāda cita pieredze nekad nebūs skaidrāka par to, kas teikts Bībelē. “Ja tie neklausa Mozu un praviešus [tas ir, rakstīto Dieva vārdu], tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām” [Lk.16:31].

VAI TAS NOZĪMĒ, KA DIEVS NEDARBOJAS MŪSU DZĪVĒ NEKĀ CITĀDI, KĀ VIEN AR SAVU SPECIFISKO UN SKAIDRO ATKLĀSMI DIEVA VĀRDĀ? VAI SVĒTAIS GARS NEKĀDĀ CITĀ VEIDĀ NEVADA MŪSU DZĪVI?

Dievs, protams, darbojas arī citādi! Vecajā Derībā mēs lasām, ka Ābrahāms deva iespēju savam brāļadēlam Latam, ļaujot viņam izvēlēties apmešanās vietu [1.Moz.13:8-11]. Tāpat arī Svētais Gars piedāvā kristiešiem dažādas iespējas, kad viņi var izvēlēties vienu vai otru darbu, pārcelties uz citu dzīvesvietu u. tml. Piedāvājot šādas iespējas, Svētais Gars labprāt ļauj mums izvēlēties, kas mums patīk, tāpat kā Lats izvēlējās sev tīkamāko zemi. Pie tam Gars jūs neuzrunā tieši un nenorāda, kas jums būtu jāizvēlas.

Svētais Gars vada kristiešus arī tādos ceļos, kas stāv ārpus viņu izvēles. Tā, piemēram, Dievs ļāva, ka Jāzeps tiek pārdots verdzībā [1.Moz.37:28] un Ēģiptē tiek ieslodzīts cietumā [1.Moz.39:20], lai tādējādi visa Jāzepa ģimene tiktu izglābta no sausuma izraisītā bada.

Tas nozīmē, ka Dievs var pieļaut vai pat izraisīt kādus notikumus mūsu dzīvē, lai piepildītu savu mīlestības un žēlastības pilno gribu – vilktu un paturētu mūs tuvāk sev. Tomēr Dieva vārdā Viņš pats norāda, ka nedz jums, nedz kādam citam no saviem bērniem viņš nesniegs īpašas atklāsmes ar sapņiem, vīzijām, čukstošām balsīm vai kādā citā tiešā veidā, jo šādā gadījumā jums nebūtu iespējams droši zināt, vai vēsts nāk no Dieva, vai velna, kurš izliekas par gaismas eņģeli [2.Kor.11:14].

KĀ SVĒTAIS GARS IETEKMĒ MŪSU IZVĒLI GADĪJUMOS, KAD BĪBELĒ NAV NEKAS TIEŠI TEIKTS PAR MŪSU KONKRĒTO PROBLĒMU?

Ja kristiešiem jāizdara izvēle jautājumā, par kuru nav tiešas norādes Dieva vārdā, viņi Dieva vārda vadīti var brīvi izvēlēties to, kas viņiem šķiet labākais. Nav jāmeklē kādas īpašas Svētā Gara norādes, jo daudzos gadījumos nemaz nav pareizās vai nepareizās izvēles.

Ir viennozīmīgi skaidrs, ka kristieti nenodarbinās jautājums kļūt vai nekļūt par profesionālu zagli, jo Svētais Gars caur Dieva vārdu saka skaidri: “Tev nebūs zagt” [2.Moz.20:15]. Tomēr bieži vien izvēle nav tik stingri noteikta. Pieņemsim, ka cilvēkam jāizšķiras, vai palikt patreizējā darbā vai arī kopā ar ģimeni pārcelties citur, kur iespējams dabūt labāku darbu. Šādā gadījumā nav jāizlemj, kura no darba vietām būtu Dievam tīkamāka, jo Dievs piedāvā abas šīs iespējas [Jēk.1:17]. Tāpēc varat vienkārši lūgt: “Ja Tas Kungs tā gribēs..” [Jēk.4:15] un izdarīt labāko izvēli.

Visbeidzot, Dievs pats apgalvo, ka Viņa rakstītais vārds sniedz atbildi jebkurā situācijā. Paļaušanās uz sapņiem, intuīciju, balsīm ir ne vien nevajadzīga, bet arī noziegums pret Dievu un grēks. “Visi šie Raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam” [2.Tim.3:16-17].

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Jautājumi un atbildes par Svēto Garu”

  1. moritz:


    mjaa… ir gadiijies sanjemt paarmetumus, tjipa: tev nav sveetaa gara! kaapeec? taapeec, ka tad, kad tu sludini, no tevis nestaro prieks… saku, ka neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā (1.kor.12:3), bet tas jau taadus viirus nepaarliecina… paardziivojumi vinjiem ir gars, rakstu skaidroshana – tikai praata darbiiba… :(

  2. Mulders:


    tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs, Es izliešu no Sava Gara pār visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus. Un arī pār Saviem kalpiem un Savām kalponēm Es tanīs dienās izliešu no Sava Gara, un tie pravietos. (Ap D 2:17,18)

    Kā šo interpretēt? Vai Dievs atņēmis ir praviešus? Tāpat, kad Gars runā svešās mēlēs, tad taču Dievs nerunā neko sev pretīm. Teikt, ka tas nav Dieva Vārds, jo nav 1:1 Dieva Vārda citāts, būs grūti. Kā pārbaudīt? It kā ar Dieva Vārdu, bet tad kāds dedzīgs ticīgais dajebkuru pravieti noraidīs sakot, ka šis nerunā kā stāv rakstīts! Un otrādi, neba nu katru “pravieti” par pilnu rubli jāņem?
    Šitā ir tā problēma… ka mēs ZINĀM, ka Sv. Gars vēsturē ir runājis ne tikai caur jau uzrakstīto vārdu, bet ikreiz runājis caur cilvēkiem. JD Dievs gan apstiprina to ar brīnumiem… Vai šodien katrs ar brīnumu apstiprināts vārds būs uzticams, jo ir brīdinājums, ka beigās Velns arī trikus taisīs?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.