256. Kas mūs mudina lūgties?


Jaunais Mārtiņa Lutera Mazā katehisma tulkojums

Luterāņiem ir divas ļoti svarīgas grāmatas – Bībele un Mārtiņa Lutera Mazais katehisms.


Jaunais latviskais katehisms, šķiet, izdevies labāks un pilnīgāks par iepriekšējiem. Tulkojums kļuvis precīzāks un skaidrāks mūsdienu cilvēkam, arī katehismā ietvertie materiāli labāk atbilst Lutera katehisma sākotnējam veidam. Šajā izdevumā iekļauta plašāka pamācība par to, kā sūdzēt grēkus, un tā sauktās mājas tāfeles jeb īpašie pielikumi ar Bībeles citātiem, kas māca kristīgi dzīvot saskaņā ar katra cilvēka aicinājumu vai kārtu.

Jaunu valodas izteiksmi ieguvušas arī lažas ļoti pierastas un labi zināmas katehisma vietas. Piemēram, otrais bauslis tagad skan: ‘Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi ieto.” Šāds tulkojums mūslaiku cilvēkam baušļa būtību izsaka labāk nekā iepriekšējais tulkojums, kurā bija aizliegts Dieva personvārdu “nelietīgi valkāt”. Tas radīja nopietnus pārpratumus, jo laika gaitā vārds nelietīgi ir būtiski mainījis savu nozīmi.

Vēl viens piemērs – Lutera skaidrojums astotajam bauslim tagad skan: “Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu to labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu.” Īpaši gribu izcelt teikuma pēdējo daļu, kas vecajā tulkojumā šādā veidā nebija pat īsti nojaušama. Ņemot vērā Lutera vācu katehisma konspektīvo un precīzo valodu, kurā katrs vārds iegūst īpašu nozīmīgumu, jaunais un daudz precīzākais latviskais tulkojums tiešām iepriecina.

Jauns katehisma tulkojums ir ļoti svarīgs notikums mūsu baznīcas dzīvē, jo gan jauno draudzes locekļu sagatavošanā, gan jau esošo draudzes locekļu ikdienas dievbijības kopšanā Lutera Mazajam katehismam ir īpaša nozīme. Ne jau velti tam tika dots vārds Enhiridions (tas, kas vienmēr ir pa rokai), kas senatnē apzīmēja prāvu dunci vai nelielu zobenu, kas ceļotājam vienmēr bija pie rokas, lai varētu to lietot pēc vajadzības – vai nu kā instrumentu, vai kā ieroci pret laupītājiem. Tā arī mūsu Mazais katehisms ir un tam jābūt gan asam un stipram vārda zobenam cīņā pret velnu, gan palīgam kristīgā dzīvē.

[Pārpublicēts no Biķeru Draudzes Avīzes Nr.8 (15)]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.