100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?


Izpirkums samaksāts

Nu mēs svinam Kristus ciešanu, nāves un uzvaras svētkus. Visupirms, mēs klusējot apstājamies krusta priekšā, lai redzētu, kā izpirkums par mums – Dieva Dēla svētās asinis – līst uz zemes un mūs uzrunā. Uzrunā mūs labāk nekā Ābela asinis senatnē. [Ebr.12:24]

Kad Dievs mūs satver mūsu grēkos un liek atbildēt Sava likuma priekšā, mūs pārņem šausmas un sirdsapziņas mokas. Mēs vēlamies no tām izvairīties. Kas ko tādu ir piedzīvojis, nezin neko briesmīgāku.

Bet kā ir, ja jācieš par veselas pasaules grēkiem? Kā ir, ja jāpanes Dieva dusmas par visiem un jābūt Dieva atmestam? To mēs nevaram pat iedomāties!

To zina vienīgi Jēzus. Viņu, kurš bija bez grēka, padarīja vainīgu mūsu vietā. Viņu sodīja, lai mūs atbrīvotu no soda.

Viņa mokas nebija tikai miesīgas vai tikai garīgas. Tās bija pilns ciešanu trauks līdz pašai pēdējai lāsītei. Tās bija visas pasaules nopelnītās ciešanas, ko izcieta viens Cilvēks.

Tad aptumšojās saule, akmeņi šķēlās un zeme dziļās sērās sakustējās. Ja jau pat daba Viņa mokās tā cieta līdz, vai ne daudz vairāk tam iemeslu ir mums? Mēs taču esam vainojami Viņa nāvē. Ja jau Viņš miris par mūsu grēkiem, tad mēs esam vainīgi Dieva Dēla nāvē. Mums ir pamats doties pie Kristus krusta patiesā grēknožēlā un ieraudzīt Viņa rētas un asinis, kas plūst pa krusta koku.

Noziedzniekam krustā nācās raudzīties šajā šausminošajā ainā. Viņš cieta pats par savu grēku, savukārt, Jēzus nebija darījis neko sliktu. Vēl viņš dzirdēja Jēzus vietniecisko lūgšanu: „Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.” [Lk.23:34] Tad viņa sirds nocietinātības vietā stājās nožēla un ticība.

Viņš atpazina Kristū Pestītāju. Tad viņš, viens mirstošais, lūdza otru Mirstošo: „Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi savā valstībā!” [Lk.23:42] Tā var lūgt tikai tas, kas tic, ka dzīve turpinās arī pēc nāves, un, ka Jēzus uzvarēs.

Kaut arī mūsu grēki draud mums aizsegt Debesis, tomēr uzlūkosim Kristu ciešot. Tur mēs ieraudzīsim Debesis atvērtas, tā atrautas, ka arī tu varēsi iesoļot iekšā caur vārtiem – caur ticību Kristū.

Noziedznieks liecina, ka glābšana ir žēlastībā. Tas mums, grēciniekiem, ir patiess mierinājums.

« Krustā sistais | Uzvara izcīnīta »

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.