303. Kā Svētā kristība ietekmē grēku piedošanu?


Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē

“Tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā.” [1.Tim.1:15]

Izglābts pats lielākais grēcinieks pasaulē


“Man nav nekādu cerību, jo esmu lielākais grēcinieks pasaulē.” Nav šaubu, ka cilvēkam, kurš dzīvojis neganti, ir pamats sevi apsūdzēt Dieva priekšā.

Tomēr tu nevari būt lielākais grēcinieks pasaulē, jo šī vieta jau ir aizņemta, tā pieder Pāvilam.

Neuztversim šo “sacensību” pārlieku nopietni, vien atcerēsimies, ka Pāvils, dzīvodams pēc Bauslības kā taisns vīrs, tomēr novērtēja sevi kā pašu lielāko grēcinieku [Fil.3:6].

Pārdomāsim to.

Vai grēcinieks ir tikai tāds cilvēks, kurš zaimo un lād, dzīvo amorāli, slepkavo, zog un melo?

Dieva vārds saka skaidri: “Visiem aizdarīta mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā” [Rom.3:19]. Tāds ir svētās Bauslības spriedums.

Raugoties no cilvēciska viedokļa, ir liela atšķirība gan dažādu cilvēku dzīvē, gan viņu dzīvesveidā. Tā, piemēram, sabiedrībā tiek nopelti dzērāji, mantas rausēji, laulības pārkāpēji, zagļi, bezgoži, amorāli cilvēki utt. Šādas atšķirības vairumam cilvēku šķiet ļoti svarīgas, taču Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdz vainīgi.

Tālab mums visiem ir jāsaņem labā un priecīgā vēsts, ka Jēzus ir nācis glābt grēcinieku. Lai neviens, apjauzdams savu briesmīgo grēcīgumu, nedomā, ka viņam nav cerību un glābiņa, jo Jēzus ir miris par visiem grēciniekiem!

Turpretī, ja kāds jūtas pietiekami labs un domā, ka viņam nav jāatgriežas, tas rūgti maldās. Arī šis cilvēks pieder pie grēciniekiem, kuru pestīšanai Jēzus ir nācis pasaulē.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.