98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?


Indrex kļuvis par mācītāju

Lieldienu laikā viens no e-baznīcas e-ntuziastiem ordinēts par Dieva vārda kalpu Augsburgas ticības apliecības Augšāmcelšanās luterāņu draudzē.

mācitāks Indrex Sungatuļins

Draudze, kopš 2011.gada Reformācijas svētkiem bija palikusi bez mācītāja, turklāt sekojot KLB Virsvaldes ieteikumam no amata atkāpās arī līdzšinējais draudzes priekšnieks, cerībā atjaunot sadraudzību ar citām Augsburgas ticības apliecības draudzēm un tikt pie mācītāja. Tomēr augsti godātie kungi draudzes lūgumu noraidīja, iesakot izformēt draudzi un uzskatot, ka draudze ir jāatstāj pašiznīcībai.

Tad draudze, vadoties no Svētajiem Rakstiem un luterāņu principiem, no sava vidus izvēlējās piemērotāko kandidātu kalpošanai mācītāja amatā. Tas bija Indrex. Viņš ir studējis teoloģiju Lutera akadēmijā. e-pāvests norādīja, ka ir tikai normāli, ka karavīrs grib kļūt par ģenerāli, un arī teoloģijas students grib kļūt par mācītāju.

Kopš 2011.gada novembra Indrex, pēc draudzes lūguma, uzsāka vadīt Vārda dievkalpojumus. Vairāku mēnešu garumā draudze iepazina Indrexa sprediķošanu.

Latvijā atraidīta, draudze nolēma meklēt padomu Somijas konfesionāli luteriskajā baznīcā. Visupirms jau, lai viņi kā pieredzējušāki kristieši dotu ieteikumu vai Indrex var tikt aicināts kļūt par draudzes mācītāju draudzes ārkārtas situācijā.

Somijas konfesionāli luteriskās baznīcas mācītāji ne vien uzklausīja Indrexu, bet arī konstatēja sadraudzību un sūtīja vienu no saviem mācītājiem, lai viņš piedalītos jaunā draudzes mācītāja ordinācijas dievkalpojumā, kurā Indrex uzsāka kalpošanu draudzē ar Vārdu un sakramentiem.

e-ntuziasts Indrex pašos pirmsākumos tika iesaistīts e-projektā e-BAZNICA, un bija viens no teoloģisko rakstu tulkotājiem un autoriem. Viņš kādu laiku darbojās iespēju robežās un ir atstājis arī savu ieguldījumu e-projektā.

Viņa e-minence Roberto sirsnīgi sveic Indrexu un novēl, lai ikviens viņu uzlūko kā Kristus kalpotāju un Dieva noslēpuma namturi, bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

10 atsauces par “Indrex kļuvis par mācītāju”

 1. luterānis:


  No sirds apsveicu. Lai Kungs palīdz.
  Un arī kādā baznīcas sadraudzībā, ne tai sliktākajā, būsit – ar Sklb.

  no amata atkāpās arī līdzšinējais draudzes priekšnieks, cerībā atjaunot sadraudzību ar citām Augsburgas ticības apliecības draudzēm un tikt pie mācītāja. Tomēr augsti godātie kungi draudzes lūgumu noraidīja, iesakot izformēt draudzi un uzskatot, ka draudze ir jāatstāj pašiznīcībai.
  Vai bija vērts Tev, lepnajai dvēselei, jean, tā pazemoties šo antikristīga gara pārņemto kungu priekšā. Tādu priekšā zemoties ir grēks.

 2. luterānis:


  Starp citu, mazs info jautājums – kur notika ordinācija?
  Interjers šķiet atšķirīgs no līdz šim Augšāmcelšanās draudzē redzētā.

 3. jean:


  luterāni, tu visu siržu “pazinēj”, kas tu esi? Bet, ja reiz pats sevi sauc par luterāni, tad pamato savu uzskatu man lūdzu ar Svētajiem Rakstiem, ka tas ir grēks, ko tu sauc par “grēku”???? Ja nevari, tad, lūdzu, beidz sevi uzskatīt par luterāni!!!!
  ac,
  jean

  P.S. Ja esi kristietis, tad raugies uz Kristu un neaizmirsti, ko Viņš ir teicis: “Ja jūs nepiedodat, tad arī jūsu Tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos.”
  Dievs pestīšanu Kristū ir sagādājis visiem. Pilnīgi visiem cilvēkiem. Tomēr cilvēks ir tik varens, ka var pats izslēgt sevi no pestīšanas… Luterāni, nedari tā!!!

 4. jean:


  Somijas konfesionāli luteriskā baznīca Latvijā ir nedzirdēta, tomēr pazīstama teju visiem luterāņiem caur tā saucamo “pelēko katehismu” jeb grāmatu ar nosaukumu “Dr. Mārtiņa Lutera Mazais katehisms un kristīgā mācība”, kuru šī baznīca (Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko) dāvināja LELBam 1994. gadā.
  Anglisko versiju internetā var lejuplādēt šeit.

  Latvisko versiju interneta formātā var izlasīt šeit.

  ac,
  jean

 5. Roberto:


  jean, patiesības labad jāmin, ka LELB (vadītāji) bez sirdsapziņas pārmetumiem un bez saskaņošanas ar autoru “piekoriģēja” Tevis pieminēto grāmatu savām episkopāli-sinodālājām vajadzībām…

  Markku Särelä: Kas vainas grāmatai Kristīgā Mācība?

 6. luterānis:


  jean,tas, ka Dievs Kristū piedod, tas ir labi.
  Viņš piedod Tev un man. Tā ir Evaņģēlija būtība.
  (Bet vai nav tāds mazs lepnības piesitiens Tavā gribēšanā privatizēt jēdzienu luterānis?)

  Lai nu paliek – man prieks, ka Augšāmcelšanās draudzei ir mācītājs un tā nav iznīkusi par spīti ļaunvēļiem.
  Vēlreiz – ja nav noslēpums – kur notika ordinācija?
  Tagad Latvijā ir četras luterāņu baznīcas – viena liela un trīs maziņas.8-)

 7. jean:


  ja kāds sevi nosauktu par sociāldemokrātu, bet nepārtraukti aizstāvētu bagāto rūpnieku intereses vai arī runātu, ka šie rūpnieki jau arī tikai cilvēki un viņiem arī ir grūti, un tikai retu reizi ieminētos par strādnieku interesēm, tad rastos pamatots jautājums: kāpēc šis cilvēks sevi dēvē par sociāldemokrātu?

  Ja kāds nosauc sevi skaļos vārdos, tad viņam latiņa tiek pacelta augstāk.

  Vai arī: neviens tev neliedz aizstāvēt rūpnieku intereses, tikai tad nesauc sevi par sociāldemokrātu!

  Bet, ja tomēr sauc sevi par sociāldemokrātu, tad runā kā sociāldemokrāts, nevis kā liberālis..

  ac,
  jean

 8. luterānis:


  jean, visi aizstāv bagātos – sauc tu viņus kā gribi – par sociāldemokrātiem vai liberāļiem.
  Labāk atbildi uz jautājumu – kur notika ordinācija?

 9. luterānis:


  Paldies, jean, par bildīti.8-)

 10. jean:


  Adrese tā pati, kas līdz šim – Slokas ielā 6, Rīgā. Arī laiks tas pats – 3-os pēcpusdienā.
  ac,
  jeanLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.