285. Kas ir labie pārbaudījumi?


Ievainots un satriekts

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. [Jes.53:5]

Ievainots un satriekts

Te tu redzi Dieva dusmību, Viņa nenovēršamo bardzību pret grēku un grēciniekiem – arī Savam mīļajam Dēlam citādi nav gribējis atsvabināt grēciniekus, kā vien tad, ja pats Dieva Dēls izcieš smago sodu viņu dēļ.

Kas gan sagaida grēcinieku, ja mīļais bērns top tā satriekts?

Tai jābūt neizsakāmai bardzībai, kurai iet pretī šī augstā, diženā persona – bardzībai, kuras dēļ Kristus cieš un mirst; kad tu patiesi dziļi pārdomāsi to, ka pats Dieva Dēls cieš, tad gan tevī modīsies izbailes; tās kļūs arvien jo dziļākas. Grēkam jātop pilnīgi nonāvētam, vai arī – tas nonāvēs tevi.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.