310. Vai tiešām kristība atdzemdina?


Ievads – sātans ir īsts!

Neskatoties uz burzmu un troksni, skrējiena dalībniekiem ir jāpievērš visa uzmanība mērķim, proti, finiša līnijai. Kristiešiem jādara tieši tas pats, jo viņi piedalās vissvarīgākajā skrējienā – dzīves skrējienā. Sv. Pāvils apraksta dažas šī skrējiena grūtības, raksturodams šīs pasaules cilvēkus: “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies” (2.Tim.3:1-5).

Kāda māte bija noraizējusies, jo viņas bērni atradās mājās vieni paši, kad meteoroloģiskais dienests ziņoja par viesuļvētras draudiem viņu mājas tuvumā. Neskatoties uz spēcīgo lietusgāzi, viņa steigšus devās mājup, kur atrada savus bērnus mierīgi skatāmies televizoru. “Vai jūs neredzējāt brīdinājuma zīmes? Kādēļ jūs nemēģinājāt glābties?” Viņi mierīgi atbildēja: “Mēs skatījāmies televizoru, māmiņ. Mēs neko nezinājām par draudošajām briesmām.” Mums nav šāda attaisnojuma. Mēs pazīstam laika zīmes un zinām, ka gals ir tuvu.

e-BAZNĪCĀ jūs uzzināsiet par velnu, tā izcelsmi un ietekmi. Jūs uzzināsiet, ko Bībele māca par sātanu un, kas ir vēl svarīgāk, ko tā māca par pašu Dievu. Jūs uzzināsiet, kā izvairīties no bīstamām nodarbēm un kā noraidīt izdarības, kuras citi, iespējams, uzskata par nekaitīgām.

Gals ir tuvu!

SĀTANA KLĀTBŪTNE

Vai jūs ticat, ka pastāv īsts velns, kā to apraksta Bībele? Daži uzskata, ka velns ir tikai viduslaiku domāšanas paliekas, citiem šķiet, ka tas ir vienīgi mīts un sātans patiesībā neeksistē. Kam ticat jūs?

Mūsdienu pasaulē izplatās kāds spēks. Liecības par ļaunumu, gan to klātbūtne visas vēstures gaitā, gan to bagātīgais klāsts mūsdienu informācijas līdzekļos, ir jāuzskata par izdomājumu vai arī jāpieņem par īstenību. Daži brīnās: “No kurienes gan nāk tāds ļaunums? Kādēļ notiek tik briesmīgas lietas? Kā gan cilvēki var būt tik zemiski?” Atbilde ir vienkārša. Šie nostāsti par ļaunumu, tāpat kā Bībeles liecība, neatstāj nekādu šaubu, ka velns ir īsts. Ļaunuma klātbūtne norāda, ka sātans šajā pasaulē darbojas ļoti aktīvi, mēģinot iegūt vietu cilvēku dzīvē (Ef.4:27).

Bībelē sātans tiek pirmo reizi pieminēts tās pirmās grāmatas trešajā nodaļā kā radība, kas vilina cilvēkus nepaklausīt Dievam. Bībeles pēdējās grāmatas trešajā nodaļā tiek pasludināta sātana sakāve. Viņš tiek nosūtīts uz tumsas un izmisuma valstību, kurai viņš pieder. Viņa laiks ir īss. Taču, lai gan sātans ir cietis sakāvi, viņš pat ar pēdējiem elpas vilcieniem izmisīgi cenšas novērst cilvēkus no Dieva. Jo tuvāk Jēzum jūs nokļūstat, jo nopietnāk un neatlaidīgāk sātans cenšas jūs ietekmēt. Protams, ne visi lasa Bībeli, un tie, kas to dara, ne vienmēr tic rakstītajam, taču, vienalga, visus pārņems visu lietu gals. Ir skaidrs, ka līdz ar Pastardienas tuvošanos sātans darbojas vēl aktīvāk, lai novērstu jūs no Glābēja.

Pat ja jūs nesaskatāt garīgas briesmas, tās tomēr pastāv. Viena no sātana ietekmīgākajām viltībām ir viņa neredzamības apmetnis. Taču jūs, Kristus kareivji, esat apbruņoti ar Dieva vārdu. Nekas nav stiprāks par to!

CĪŅA AR NEREDZAMO

Lai iemācītu skolēniem kļūt piesardzīgiem pret neredzamo, kāda skolotāja reiz stundas laikā izgāja no klases un aizvēra aiz sevis durvis. Viņa piekodināja skolēniem neatvērt durvis un neskatīties, lai kas arī gaitenī notiktu. Pēc tam viņa sacēla gaitenī kņadu. Nespēdami to vairs izturēt, skolēni uzmanīgi nospieda durvju rokturi un pavēra durvīs nelielu spraugu. Pēkšņi skolotāja sagrāba kādu skolēnu aiz rokas un strauji izrāva viņu gaitenī, izraisot pamatīgu pārbīli. Pat ja mēs nepiekrītam izmantotajai metodei, nevar noliegt skolotājas viedokļa derīgumu – ziņkārība par nezināmo var pa dažādiem ceļiem novest mūs īpatnējās un bīstamās pasaulēs.

Līdzīgi bērniem, kas nedzird brīdinājumu par laika apstākļu pasliktināšanos vai neieklausās cilvēkā, kuru viņi pazīst, ne visi apzinās šīs garīgās cīņas realitāti un ne visiem tā rūp. Taču Sv. Pāvils brīdina par tās nopietnību: “Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef.6:12).

Sātana vārds nozīmē “ienaidnieks”. Sportisti bieži pirms spēles sākuma skatās filmas par pretinieku spēli, lai atklātu tajā kļūdas un nepilnības, kuras varētu izmantot savā labā. Līdzīgi arī kristieši var izmantot Bībeli, lai atklātu sātana blēdības un viltības un mācītos tās atvairīt.

Ikviens no mums atgādina ķēdi. Lai cik stipri mēs arī būtu, ikvienam ir savs vājais ķēdes posms. Sātans mēģina izmantot šī posma vājumu, lai iznīcinātu Dievam dārgos cilvēkus. Viņa izmantotās metodes ir dažādas: ļaunie gari moka un apsēž cilvēkus (Mt.8:28), ar viltu un krāpšanu sātans mēģina izraut Dieva vārda sēklu no cilvēku sirdīm (Mt.13:19). Viņš jutās tik drošs, ka pat kārdināja Dieva Dēlu (Mt.4:1).

Taču neaizmirstiet par Jēzus uzvaru. Dieva un Viņa Svaidītā varas zīmes caurvij Bībeli un arī mūsu dzīvi. Šī ir cīņa, kuras iznākums ir jau noteikts. Tēvs deva savam Dēlam “vārdu pāri visiem vārdiem” (Fil.2:9) – vārdu “Jēzus”, kas nozīmē: “Kungs izglābj”. Viņš tiešām izglāba; Kristus ir uzvarējis!

Taču sātanam ir viena priekšrocība – viņam ir lielāka pieredze kārdināšanā nekā mums tās pārvarēšanā. No otras puses, mums līdzās ir Jēzus. Sātans Viņu pazīst un baidās no Viņa. Jēzus ir jau reiz ticies ar sātanu cīņā uz dzīvību un nāvi un ir uzvarējis – mūsu dēļ! Pat elles vārti nekad neuzvarēs Kristu un mūs, Viņa sekotājus (Mt.16:18).

GALA PAZĪMES

Runājot par visu lietu galu, Jēzus sacīja: “Mācaities līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt. Tā arīdzan jūs – kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu durvju priekšā” (Mt.24:32-33). Jēzus grib, lai mēs lasām laika zīmes un sagatavojamies Viņa godpilnajai atnākšanai. Taču atcerieties – arī sātans lasa šīs zīmes, un viņš ir izmisis, jo viņš nezina precīzu Jēzus atnākšanas laiku.

Steigā sātans atstāj pēdas – zīmes, kas liecina par viņa klātbūtni. Vēsture un mūsdienu informācijas līdzekļi satur daudzas liecības par ļauniem un briesmīgiem notikumiem. Daži uzskata, ka sātana aktivitātes pasaulē pastiprinās. Patiesībā nav nepieciešams meklēt kādus iespaidīgus notikumus. Ir novērojamas tādas skaidras zīmes kā viltus kristi (Mt.24:5), konflikti starp ģimenes locekļiem un starp nācijām (Mt.24:6, Mk.13:12) un mīlestības izdzišana cilvēku vidū (Mt.24:12).

Pavisam nesenā vēsturē ceļojumi kosmosā, televizori un momentānie saziņas līdzekļi bija vēl tikai fantāzijas un izdomājumu līmenī. Tāpat arī sātaniskas baznīcas pastāvēšana reiz bija neiedomājama. Starp vārdiem sātanisks un baznīca pastāvēja neizmērojams attālums, taču mūsdienās ir pazīstamas baznīcas, kurās tiek pielūgts jebkas, ieskaitot velnu.

e-BAZNĪCA nespēs jūs pārliecināt, ka velns ir īsts, taču, iespējams, tā jums palīdzēs pieņemt velna esamību mūsdienu pasaulē un ieņemt pret to stingru nostāju, kā kristietim pienākas. “Jūsu pretinieks – velns staigā apkārt, kā lauva rūkdams, un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā” (1.Pēt.5:8-9).

Kad 1966. gadā Antons Šandors la Vejs (Anton Szandor LaVey) nodibināja savu Pirmo sātana baznīcu, daudzi pret to izturējās skeptiski. Kad viņa Sātaniskā bībele studentu pilsētiņās tika izpārdota lielākā apjomā nekā īstā Bībele, reliģiskie vadītāji sāka izrādīt interesi. Vecāki un skolotāji sāka uztraukties par bērnu dīvaino uzvedību. Likumsargājošo iestāžu darbinieki atrada nozieguma vietās īpatnējus lietiskos pierādījumus. Nežēlīgi noziegumi, it īpaši jauniešu vidū, tiek arvien vairāk saistīti ar la Veja Sātanisko bībeli. Šī ietekme izraisa satraucošus draudus kristīgajai ticībai un Dieva tautas dzīvei.

Izbrīnu rada arī pieaugošā interese par okultismu. Okultais (kas nozīmē “apslēpts”) ietver sevī tādas nodarbes kā nākotnes pareģošanu, okulto maģiju un spiritismu (sazināšanos ar mirušajiem). Vēl nesen par fantāziju uzskatītos okulto nodarbju rezultātus daudzi mūsdienās uzskata par patiesību. Cilvēki cenšas kontrolēt citus ar maģisku spēku palīdzību. Cenzdamies sazināties ar mirušajiem, daži uzvedas kā bērni, kuri neņem vērā vētru vēstošās zīmes. Viņi nezina un tādēļ arī netic, ka velns ir īsts un bīstams.

Vienu no visnegaidītākajiem izaicinājumiem kristietībai satur tieši tas dokuments, kas nodrošina un aizsargā reliģijas brīvību – Savienoto Valstu Konstitūcija. Daži kristieši atbalsta tādu likumu ātru pieņemšanu, kuri aizliedz grupas, ko tie uzskata par bīstamām. Šie kristieši aizmirst, ka noteiktos vēstures posmos arī kristīgā ticība tika apdraudēta, un Jēzus sekotāji tika pakļauti likumīgām vajāšanām un nogalināti, un viņu baznīca tika aizliegta. Kamēr sātaniskās grupas neapdraud konstitucionālās tiesības, kristieši atrodas neveiklā situācijā, aizstāvot šo grupu pastāvēšanas tiesības. Lai gan viņu uzskati mums ir nepieņemami, mēs ievērojam Pirmajā grozījumā noteiktās tiesības.

Sv. Pāvils raksta: “Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām” (1.Tim.4:1). Rakstnieks Lūiss (C. S. Lewis) savā grāmatā Skrūvšņores vēstules (Screwtape Letters) saka: “Pret velniem mūsdienu cilvēki pieļauj divas savā būtībā pretējas, bet vienlīdz smagas kļūdas. Viena no tām ir velnu esamības noliegšana. Otra ir pārmērīga un neveselīga interese par tiem”. Kāds cits kristīgs autors pareizi secina, ka “neviens nevar neapdedzinoties izvilkt dažas pagales no maģijas ugunskura un pēc brīža tās atkal nomest” (F. W. Thomas, Kingdom of Darkness; citēts Cliford Wilson and John Weldon, Occult Shock and Psychic Forces, 13.-14. lpp.).

Kā jau iepriekš minēts, mēs esam brīdināti par briesmīgajiem laikiem, kas mūs sagaida (2.Tim.3:1). Lasiet laika zīmes un apzinieties, ka gals ir tuvu. Sātans darbojas visdedzīgāk, kad viņš atpazīst pēdējo un lielāko Kristus atnākšanu vēstošo zīmi – Evaņģēlija izplatīšanos. “Un šis valstības Evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals” (Mt. 24:14).

Sātanisma studēšana ir kā brišana pa ūdeni. Jūs esat gribējuši saslapināt tikai pēdas, bet parasti tas neizdodas. Ūdens ir veldzējošs, un jūs brienat arvien dziļāk un dziļāk. Pētot sātanismu, esiet piesardzīgi, lai sātans jūs nesamulsinātu un neievilktu savos slazdos. e-BAZNĪCĀ apkopotās informācijas nolūks ir iepazīstināt jūs ar ienaidnieka spēles plānu. Lai cik arī netverams tas reizēm būtu, jūs nekad nedrīkstat zaudēt savu modrību.

Līdzās šim brīdinājumam atcerieties, ka Jēzus ir jums cieši blakus un nekad jums neļaus pazust (Jņ.10:28). Viņš jūs pasargā no visām “ļaunā ugunīgajām bultām” (Ef.6:16). Lūdzot Tēvreizē “atpestī mūs no ļauna”, jūs lūdzat Dievam uzcelt aizsargbarjeru starp jums un “ļauno”, proti, sātanu; jūs lūdzat Dievam izglābšanu caur Kristu. Tad nu ticībā Viņam jūs to saņemat. Dzīvojiet Viņa uzvarā!

Lasi turpinājumu »

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.