76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Iepriekš bija labāk!

“Kāpēc Tu mani esi sūtījis?” [2.Moz.5:22]

Iepriekš bija labāk


Dievs sūtīja Mozu ar vēsti pie Israēla tautas un pie faraona. Īsi sakot, vēsts bija šāda: Israēlam ir jāpamet Ēģipte. Šī glābjošā vēsts radīja milzīgu krīzi un grūtības. Faraons atbildēja ar nepārprotamu “nē” un sāka izturēties pret tautu vēl ļaunāk nekā iepriekš. Tad Israēla tauta sāka kurnēt un visu vainu novēla uz Mozu. – Kāpēc tu mums neļāvi dzīvot mierā? Tagad viss ir kļuvis ļaunāk, nekā bija.

Mozus devās pie Dieva un sūdzēja Viņam savas bēdas: Kungs, kāpēc Tu mani sūtīji? Tavu vēsti es pavēstīju gan faraonam, gan Israēlam, bet mani vārdi izraisīja vienīgi nelaimes un postu. Kāpēc Tu mani sūtīji?

Dieva vēstneši šādu postu izjūt diezgan bieži.

Daudzi ar sirdsdegsmi ir devušies kalpot un saņēmuši uzdevumu sludināt atgriešanos un glābšanu, proti – Dieva vārdus par Jēzu un žēlastību Viņa vārdā.

Taču klausīties to gribēja tikai nedaudzi, vairums palika vienaldzīgi. Turklāt citi Dieva vēstnešiem uzbruka ar asiem un aizskarošiem vārdiem. Un nereti notiek vēl ļaunāk – arī šodien daudzviet pasaulē Kristus liecinieki Viņa vēsts dēļ ziedo savu dzīvību.

Neizbēgami rodas jautājums: kāpēc Tu mani sūti? Kāpēc Tu man uztici tik bezcerīgu uzdevumu? Vai Tu neredzi, ka es to nespēju veikt?

Un Tā Kunga vēstnešiem nākas piedzīvot ļoti smagus pārbaudījumus. Ikviens īstens kristietis pazīst kaut daļu no šādiem pārbaudījumiem.

Ko Dievs Mozum atbildēja? Lai to uzzinātu, tev jālasa tālāk. Tas Kungs sacīja: “Tagad tu redzēsi, ko Es darīšu” [2.Moz.6:1]. Tas Kungs atgādināja Mozum derību, ko bija slēdzis ar Ābrahāmu: neaizmirsti Manu apsolījumu. Pagaidi vēl mirkli, un tu redzēsi, ko Es darīšu.

Nezaudē drosmi, Jēzus liecinieki Domā par Dieva apsolījumiem! Esi pacietīgs un gaidi uz To Kungu. Viņš zina, kas darāms, un visam jānotiek Viņa noliktā laikā, pat ja mēs paši šo laiku nepiedzīvosim.

Dievs nekad neatceļ Savas žēlastības dāvanas un Savu aicinājumu [Rom.11:29].

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.