136. Kādā stāvoklī cilvēks ir iedzimtā grēka dēļ?


Iepriecinājums, kad tiekat kārdināti uz greizsirdību

Palūkojieties uz izteiksmi Kaina sejā attēla fonā. Šī bilde attēlo vienu vienīgu mirkli, vienu soli ļoti tra­ģiskā Vecās Derības stāstā. Šis attēls parāda Kai­na greizsirdību uz savu brāli Ābelu. Šī grēkpilnā greizsirdība lika Kainam nogalināt Ābelu (1.Moz.4:8).

Iepriecinājums, kad tiekat kārdināti uz greizsirdību


Asiņainais Kaina greizsirdības iznākums bija patiešām šausminošs un briesmīgs. Taču Luters skaidro, ka Dievs bieži izmanto ļauno Savai godībai un Viņa bērnu svētībai. Vai tas būtu iespējams arī jūsu dzīvē? Pilnībā izprotot kopējo Kaina un Ābela situāciju, jūs saņemsiet lielu iepriecinājumu un spēku pat tad, kad ikdienā cīnāties ar saviem greizsirdības un atriebības kārdinājumiem.

LAI DIEVS JUMS SNIEGTU SAVU SPĒKU UN IEPRIECINĀJUMU, JUMS VISPIRMS IR JĀDZIRD ŠĪ BRIESMĪGĀ NOTIKUMA KOPSAVILKUMS NO VIŅA VĀRDA

Ādamam un Ievai bija divi dēli, Kains un Ābels. Dievs saka: “Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri Tam Kungam, un arī Ābels nesa upuri no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un Tas Kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuri. Bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās nikni” (1.Moz.4:3–5). Pievienotajā attēlā Kaina sejā varam redzēt viņa dusmas.

Izteiktā greizsirdība, kas attēlota Kaina sejā, atspoguļo arī lielāka grēka sakni, kas vēl tikai būs: “Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva” (1.Moz.4:8).

KĀ ŠIS TRAĢISKAIS STĀSTS VAR STIPRINĀT UN IEPRIECINĀT JŪS?

Jūsu iepriecinājums neslēpjas Dieva aprakstā par Kaina greizsirdību, ne arī slepkavībā, bet divos pantos Rakstu vietas vidū: “Tad DIEVS sacīja Kainam: “Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet TEV BŪS VALDĪT PĀR VIŅU [grēku]!”" (1.Moz.4:6–7).

Dievs apsolīja palīdzēt Kainam briesmīga kārdinājuma vidū. Dievs nekad neļautu Kainam vai jums saskarties ar kārdinājumu, kurā Viņš Savā dzīvajā Vārdā nedotu jums visu spēku šī kārdinājuma pārvarēšanai. ” Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13).

DIEVA VĀRDS NAV VIENĪGI INFORMĀCIJA. DIEVA DZĪVAIS VĀRDS IR SPĒKS UN IEPRIECINĀJUMS

Kā 6. un 7. pants 1.Mozus grāmatas 4.nodaļā var jūs iepriecināt un stiprināt? Daudziem Dieva pavēle valdīt pār grēku ir tikai vēl viens noteikums, pēc kura dzīvē vadīties! Taču Dieva Vārds tiem, kas “apvieno” Viņa ticības dāvanu ar Viņa pavēli, ir kas vairāk nekā tikai informācija (Ebr.4:2). Dieva dzīvais Vārds ir pats Kristus, kas dod un Izpilda Viņa pavēles (Jer.1:12; Ec.12:25, 28; Ps.103:20).

Lūk, piemērs, kas palīdzēs jums izprast svētību, ko Dievs sniedz Savā dzīvajā Vārdā — Viņa pavēli apvaldīt greizsirdības kārdinājumu. Iedomājieties ārstu, kas tikko saslimušam pacientam sniedz medikamenta iepakojumu, uz kura ir instrukcijas un iekšā — zāles pret baktērijām. Viena lieta ir skaidra — pacients netop spēcināts un sagatavots baktēriju iznīcināšanai sevī, vienkārši izlasot instrukcijas uz iepakojuma. Tā vietā slimajam pacientam ir sevī jāuzņem dzīvais medikaments, spēks, kas satrieks slimību.

Svētie Raksti runā par Dieva Vārdu kā par dziedinošu balzamu vai medikamentu. Kad dzirdat un uzņemat sevī Dieva dzīvo Vārdu — Viņa likuma un Evaņģēlija medikamentus, tad Jēzus un Tēvs iekļūst jūsos. Jēzus jums saka: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu” (Jņ.14:23). Ko nozīmē turēt Kristu un Viņa Vārdu sevī, kad sātans cenšas iekļūt jūsos un valdīt pār jūsu dzīvi caur greizsirdības grēku? “Lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4). Tas nozīmē, ka tad, kad Dievs pavēl jums cīnīties pret greizsirdības grēku, Viņa vārdi ir kas vairāk nekā tikai pavēle. Viņa vārdos izteikts paša Dieva spēks. Tas tad arī ir jūsu iepriecinājums — KAD DIEVS SAKA: “TEV BŪS VALDĪT PĀR GREIZSIRDĪBAS GRĒKU,” VIŅŠ NE TIKAI LIEK JUMS TO DARĪT, VIŅA VĀRDI DOD JUMS BRĪNUMAINU SPĒKU TO PAVEIKT!

    Mīļais Kungs Jēzu, iedēsti Savu dzīvo Vārdu dziļi manā sirdī, lai tad, kad topu kārdināts jebkādā veidā, Tu caur Savu Vārdu dod man spēku uzveikt grēku un sātanu. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.