29. Kā Bībelē jāsaprot vārds Dievs?


Ieklausies uzmanīgi

2001. gadā Oxford University Press laida klajā 1730 lappušu biezo “Pasaules kristīgo enciklopēdiju”, kurā uzskaitītas 33 800 dažādas kristīgas denominācijas! Skanot tik daudzām balsīm, kuras katra pretendē būt par īsto Dieva balss paudēju, kā gan lai pazīst patieso balsi vai personu, kurai sekot?

Ieklausies uzmanīgi

Jēzus saka – balss pazīšana ir ļoti svarīga. “Viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst Viņa balsi. Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi” (Jņ. 10:4-5). Bet kā lai atpazīst Jēzus balsi starp tik daudzām citām?

PAZĪŠANA RODAS NO DZIRDĒŠANAS

Spēja pazīt Kristus balsi rodas tad, ja mēs Viņa balsi bieži dzirdam. Jēzus mudināja savus mācekļus un mudina arī mūs lasīt, mācīties un pārdomāt Viņa dzīvo un dzīvu darošo vārdu. “Ja jūs paliekat manos vārdos”, saka Jēzus, “jūs patiesi esat mani mācekļi” (Jņ. 8:31).

Lasot Bībeli, jūs saklausāt konkrētu Dieva vārda mācību. Klausoties sprediķi vai apmeklējot Bībeles stundu, jūs dzirdat sava Pestītāja mācību, un Viņa balss kļūst aizvien skaidrāka. Jo biežāk jūs dzirdēsiet Kristus balsi, Viņa mācību un apsolījumus, jo vieglāk jums būs pazīt Viņa patieso balsi.

KĀ PAZĪT KRISTUS BALSI

Drošākais veids kā atšķirt patieso Kristus balsi no visām viltīgajām un liekulīgajām maldu mācītāju balsīm ir aprakstīts Apustuļu darbu grāmatas 17. nodaļā. Kad Kristus sekotāji Berojā dzirdēja Pāvila un Sīlas sludināšanu un mācību, “tie vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot” (Ap. d. 17:11). Pirmos kristiešus bija pārņēmusi vēlēšanās, lai viņos darbotos vienīgi patiess, uzticams, dzīvu darošs vārds (1. Tes. 2:13). Tāpēc mācības, ko viņi dzirdēja savā baznīcā un pasaulē, tie pastāvīgi salīdzināja ar Dieva balsi un mācību. Viņi pastāvīgi vingrinājās “balsu pazīšanā” (1. Jņ. 4:1).

SALĪDZINIET IK DIENAS

Ik dienas lasiet Rakstus. Apmeklējiet baznīcu, kur Dieva Vārds tiek sludināts un mācīts. Tā darot, jūsu gars un prāts aizvien vairāk iepazīs jūsu Pestītāja mācību. Jūs neapmulsinās pēdējā Pasaules kristīgajā enciklopēdijā uzskaitīto 33 800 dažādo denomināciju balsis. Ja jūs regulāri dzirdat Skolotāja balsi un varat to atpazīt, jūs spēsiet atpazīt arī visas viltus balsis un viltus skolotājus. Jūs spēsiet pasargāt savu prātu, lai velns to nepiesārņo ar savām maldu mācībām. Patiesi, rīkojieties tāpat kā Berojas kristieši: pastāvīgi salīdziniet dzirdētās un lasītās mācības ar oriģinālu, Dieva Vārdu! Lasiet Dieva vārdu ik dienas. Caur to Dievs dara jūs spējīgu ik dienas dzīvot bez bailēm no inficēšanās ar maldu mācībām vai herēzēm. Jums kļūs tuvi Jēzus vārdi: “Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas” (Jņ. 10:27-28).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.