14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


Iedrošinājums, kad apšaubāt Dieva Vārdu

Dena Brauna grāmata Da Vinči kods, kas tagad ir pārtulkota 40 valodās un pārvērsta Holivudas grāvējā, kas saņēmis glaimojošas recenzijas, attēlo Jēzu kā izlaidīgu tipu, kam ar Mariju Magdalēnu bijis ārlaulības bērns. Ne tikai šādās grāmatās, bet arī avīzēs regulāri varam lasīt rakstus par to, ka Jēzus bija nevis īsts reliģiskais vadonis, bet drīzāk krāpnieks. Ir pat cienījami teologi, kas mēģina uzstāt, ka Jēzus Savas dzīves laikā nemaz netika uzskatīts par dievišķu. Viņi uzskata, ka domu par Jēzus dievišķumu gadsimtus vēlāk izgudroja Viņa maldinātie sekotāji.

Iedrošinājums, kad apšaubāt Dieva Vārdu

Nē! Jēzus dzīves pieraksts netapa vēlākos gadu desmitos vai gadsimtos, pārvēršot kādu mazpazīstamu pravieti par Dieva Dēlu. Mācīti un spējīgi cilvēki, taisni cilvēki, kas pieredzēja Jēzus Kristus gaitas, rūpīgi fiksēja Viņa dzimšanas, dzīves, brīnumu, nāves un augšāmcelšanās detaļas.

Svētais Lūka, ārsts, kas bija tuvs Jēzus līdzgaitnieks un pieredzēja Viņa dzīvi savām acīm, raksta:

    “Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi, tad arī es, visam no sākuma izsekojis, nolēmu tev.. to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma” (Lk.1:1–4).

LŪKA PIERAKSTĪJA JĒZUS DZĪVES FAKTUS JUMS PAR IEPRIECINĀJUMU

Sniegsim jums dažus faktus par Jēzus dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos, ko svētais Lūka pierakstīja, lai jūs zinātu “patieso mācību” un, zinot patiesību par to, ko Jēzus jūsu labā ir darījis, taptu iepriecināti.

Jēzus, kura dzimšanu reģistrēja laicīgas amatpersonas (Lk.2:1–3), nebija vis kaut kāds pustraks, pašiecelts pravietis. Jēzus bija skaidrs piepildījums Vecās Derības pareģojumiem par gaidāmo Dieva apsolīto Mesiju (Lk.1:26–35; 45–55; 65–79; Lk.4:21). Eņģelis paziņoja ganiem, ka Jēzus ir ilgi gaidītais un solītais Pestītājs (Lk.2:8–14). Lieli pūļi redzēja Viņu izdzenam dēmonus, atmodinot mirušos un dziedinot slimos, tādā veidā liekot Viņa slavai izplatīties tuvu un tālu (Lk.4:37; 7:9–17). Jēzum sekoja tūkstošiem ļaužu, kas visi redzēja Viņa daudzos brīnumus (Lk.12:1). Lūka pierakstīja arī to, kā Jūda nodeva Jēzu (Lk.22:47–48), Viņa apcietināšanu un tiesāšanu Sinedrija, Pilāta un Hēroda priekšā, mūsu Glābēja sišanu krustā (Lk.23:33–49) un Viņa apglabāšanu (23:50–56). Vissvarīgākais — Lūka ir iegrāmatojis Jēzus augšāmcelšanos (Lk.24:1–33) un Viņa parādīšanos pēc augšāmcelšanās (Lk.24:36), un to dara arī evaņģēlists Jānis (Jņ.20:19, 26; 21:1).

JŪSU IEPRIECINĀJUMAM SVĒTAIS LŪKA RŪPĪGI DOKUMENTĒ ARĪ AGRĪNĀS BAZNĪCAS VĒSTURI

Tātad, Svētā Gara iedvesmots, Lūka rūpīgi dokumentēja Jēzus dzimšanu, nāvi un augšāmcelšanos, lai jūs taptu iepriecināti. Apustuļu darbos Lūka turpināja detalizētu Jēzus darbu pierakstu: “Pirmajā grāmatā.. esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma” (Ap.d.1:1). Šajā grāmatā Lūka dokumentē to, kā pēc Jēzus augšāmcelšanās un debesbraukšanas Viņa sekotāji bija gatavi piedzīvot nežēlīgas vajāšanas un pat doties nāvē, lai tālās zemēs stāstītu citiem par Jēzu un to, ko viņiem nozīmēja Viņa nāve un augšāmcelšanās. Lai kā arī jūs to uztvertu, Lūkas rūpīgais, Gara vadītais (2.Tim.3:16) agrīnās baznīcas vēstures pieraksts, par spīti vajāšanām un dzīvības briesmām, ir liels iepriecinājums visiem, pat tiem, kas raugās nāvei acīs šodien. Kā gan? Caur Gara iedvesmoto Vārdu Jēzus iemājo un darbojas jūsos (Jņ.14:23).

JĀNIS PIEVIENOJĀS LŪKAM RŪPĪGĀ NOTIKUMU PIERAKSTĪŠANĀ, LAI JŪS ZINĀTU “ĪSTO PATIESĪBU”

Savā pirmajā vēstulē apustulis Jānis turpina Lūkas aizsākto faktu pierakstu:

    “Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu — dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies, — ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs” (1.Jņ.1:1–4).
    Mīļais Kungs Jēzu, pateicos Tev par tādiem cilvēkiem kā Lūka un Jānis, kas rūpīgi pierakstīja Tavas nāves un augšāmcelšanās faktus, lai divus gadu tūkstošus vēlāk mēs tiktu iepriecināti un “lai mūsu prieks būtu pilnīgs” (1.Jņ.1:4). Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.