191. Ko Bībele māca par Jēzus apbedīšanu?


Grēku klasifikators

Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. [Rom.3:22-24]

Grēku klasifikators


“Nav nekādas starpības.” Patiesi drosmīgs apgalvojums! Cilvēku starpā mēs taču vērojam milzīgas atšķirības.

Padomā, cik atšķirīgas ir cilvēku spējas un intelekts! Atšķirīga ir arī mūsu sagatavotība dažādām dzīves grūtībām un pārbaudījumiem.

Padomā, cik atšķirīgi ir cilvēku raksturi un dzīvesveids! Mēs sastopam godīgus un negodīgus, labus un ļaunus, krietnus un nekrietnus ļaudis. To pašu var attiecināt arī uz garīgo dzīvi un uzskaitīt visas cilvēku vidū pastāvošās atšķirības.

Bet ieklausīsimies, kas teikts šodien lasītajos Rakstu vārdos. Dieva vārds māca, ka šais lietās nav nekādas atšķirības.

Primāri, – Dieva priekšā visi cilvēki ir grēcinieki. Lai cik liela atšķirība būtu starp krietniem ļaudīm un cietsirdīgiem pārkāpējiem, tomēr, stāvot Dieva tiesas priekšā, viņi visi ir pazuduši grēcinieki.

Mēs zinām, ka arī sabiedrības dzīvē ir atšķirības, kas tiek uztvertas ļoti nopietni. Taču Dieva priekšā ir pavisam citādi. Tur pat vislabākā dzīve nav pietiekami laba.

Vai tu iedomājies, ka, būdams tāds, kāds esi, tu esi pietiekami labs? Protams, ir labi, ja tu atbilsti cilvēku izvirzītajiem standartiem un spriedumiem, tomēr Dieva standartiem tu neatbilsti. Šajā ziņā mēs visi kā viens esam grēcinieki.

Otrkārt, arī attiecībā uz glābšanu mums visiem ir līdzīgs stāvoklis. Ir tikai viens glābiņš, kas šajā laikā un mūžībā ļauj dzīvot svētīgā kopībā ar Dievu. Bībele māca, ka visi tiek attaisnoti Dieva žēlastības dēļ par velti un bez nopelna, jo Dievs tos ir atpircis Jēzū Kristū.

Visa pamatā ir žēlastība. Pie krusta veiktais Jēzus glābšanas darbs ir žēlastības pamats. Ticība ir tukšās rokas, kas saņem glābšanu – Dieva dāvanu. Viens un tas pats glābšanas pamats ir gan krietnajam, gan arī nekrietnajam cilvēkam. Tiem abiem ir viena glābšanas iespēja un viens ceļš uz debesīm.

Cerība ir dota mums visiem, kas esam saņēmuši Jēzus nopelnu!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.