236. Kāds ir Kristus Baznīcas garīgais liktenis?


Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas

Kāpēc mums to vajag saprast, lai varētu uz to tiekties to saņemt, paturēt un iemantot mūžīgi. Jo ja mēs to nevaram saprast, mēs nevaram to gribēt, un ja mēs to negribam tad mēs to neņemam pretī, un ja mēs to neņemam pretī mēs to nevaram arī paturēt un izmantot un lietot šīs mantas mūžīgi, bet Dievs ir mums devis savu garu, lai mēs saprastu, ko Dievs mums ir dāvinājis.

Garīgas lietas ir garīgi apspriežamas


Un tālāk apustulis saka to mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem ko gars māca garīgas lietas garīgi apspriezdami, precīzāk mēs varētu tulkot šo vietu: garīgas lietas ar garīgām saskaņodami, ar garīgām salīdzinādami, proti, Dievs mums ir devis tādas lietas kur mums nevajag meklēt palīdzību saprašanā pie šīs pasaules gudrības un pie šīs pasaules gara, bet ka paliekot šīs dievišķas gudrības tīrībā, mēs tās lietas ko esam saņēmuši apskatām kopā saliekam un no tā izsecinādami arvien dziļāk un dziļāk saprazdami ko Dievs mums ir dāvinājis, jo Svētā Gara dāvana ir tāda, ka to saņēmušam šīs pasaules gudrība vairs nevar kaut ko pielikt klāt, pat ja viņš kādreiz to izmanto, lai iemantotu kādus ļaudis, kas šīs pasaulīgas lietas labi saprot, tad tomēr šīs skatījums viņam ir tīra gara skatījums, Dieva gara skatījums, jo garīgas lietas ir garīgi apspriežamas.

Miesīgais cilvēks nesatver to kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķīgi, ģeķīgi, viņš to nevar saprast, jo šīs lietas ir garīgi izzināmas.

Tā kristīga tauta saņēmusi Svēto Garu, saprazdama šīs Gara lietas un mantas ari aicina tos, kas vēl ir bijuši miesīgi, kuriem tas ir bijis aizslēgts un aizvērts, kuri to nav varējusi saprast un pieņemt un šie vārdiem kas nāk, ko Gars ir modinājis un rosinājis, deg aizvien tāpat kā tie vārdi, kas nāca pār apustuļu lūpām, no viņu mēlēm, no viņu runāšanas.

Jā, kristīgā draudze kopš tām dienām ir apbrīnojami izaugusi. Viņa ir izpletusies pa visu pasauli un mēs varam sacīt – kamēr vien Kristus evaņģēlijs pastāvēs, kamēr vien būs tie, kas Dieva vārdus turēs sirdī, kas būs šo Svētā Gara dāvanu saņēmuši, šīs lietas turpināsies arī uz priekšu. Vasarsvētki turpinās, mīļie. Mēs esam tam liecinieki, un mēs esam šo lietu līdzdalībnieki. Lai Dievs bagātīgi to svētī arī pie katra ikviena no mums. Āmen.

[Fragments no sprediķa, kas sacīts Biķeru draudzē]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.