38. Kā mums pienākas lietot Dieva vārdu?


Garīdznieku saraksti internetā

Baznīcu garīgā personāla saraksti turpmāk tiks publicēti internetā, paredz šodien valdībā pieņemtā reliģiskās savienības jeb baznīcas garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība.


Kā teikts noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, Reliģisko organizāciju likums paredz baznīcām ievēlēt, iecelt vai atbrīvot no amata garīgo personālu, kam var tikt piešķirtas tiesības reģistrēt laulības, kā arī veikt kapelāna pienākumus. Lai šī informācija būtu publiski pieejama jebkurai personai, to nepieciešams aktualizēt, iekļaujot reģistrā, paskaidroja Tieslietu ministrijas (TM) Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Laura Pakalne.

Līdz šim normatīvajos aktos bija noteikts vienīgi tas, ka reliģiskajai organizācijai jeb baznīcai ir jāiesniedz sava garīgā personāla saraksts TM, bet pēc noteikumu stāšanās spēkā TM būs mēneša laikā jāievieto šis saraksts savā interneta mājaslapā www.tm.gov.lv..

Noteikumus izstrādājuši TM speciālisti.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.