27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?


Eņģeļu diena

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, septembrī pasaulē tika atzīmēta ”eņģeļu diena”.

Dānijā tika izdarīt aptauja, kuras rezultātā tika konstatēts: 4 no 10 Dānijas iedzīvotājiem, tas ir 43%, tic, ka eņģeļi patiešām eksistē. Tomēr šis šķietami lielais skaitlis neatšifrē, kas šeit īst slēpjas: ticība eņģeļiem kā tiešām debesu būtnēm, starpniekiem starp dievu un cilvēkiem, vai arī tas ir tāda kā poētiska ticība pasaku tēliem. Bet daudzu cilvēku priekšstatos eņģeļi ir cilvēku dzīves turpinātāji pēc viņu nāves.

Ticība eņģeļiem ir sena tradīcija, kas raksturīga dažādām reliģijām. Vecajā Derībā, 1.Mozus grāmatā vārdā saukti erceņģeļi Mihaēls un Gabriēls, kuri sargājuši Paradīzes vārtus.

ASV izdarītās aptaujas rāda, ka šeit daudz vairāk cilvēku tic eņģeļiem – 79%. Bet visos pētījumos redzams, ka sievietes vairāk tic eņģeļiem, nekā vīrieši.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.