157. Kas ir eņģeli?



Tu redzi sadaļas e-ziņas arhīvu

Publicē īpašas lūgšanas

Anglikāņu baznīca ir izveidojusi speciālu lūgšanu izlasi, kas domāta pirmdienas rīta skumju un depresijas kliedēšanai.

Lasīt tālāk »



Saientoloģijas baznīca apsūdzēta izspiešanā

Beļģijas prokuratūra apsūdzēja saientoloģijas baznīcu izspiešanā, krāpšanā un citos noziegumos un plāno to un tās vadošos locekļus saukt tiesas priekšā.

Lasīt tālāk »


Reorganizēs Reliģisko lietu pārvaldi

Ministru kabinets. 4.septembrī, akceptēja grozījumus Reliģisko organizāciju likumā, kas paredz reorganizēt Reliģisko lietu pārvaldi [RLP]. Likumprojektu izstrādājusi Tieslietu ministrija [TM]. Saskaņā ar to RLP funkcijas tiks sadalītas starp TM un Uzņēmumu reģistru [UR].

Lasīt tālāk »


Rebecca St. James: You’re the Voice

Viņas vēsts ir drosmīga un vienkārša: “Dzīvot Dievam. Lasīt Bībeli. Lūgt. Pastāvēt par to, kam tici, un mainīt pasauli sev apkārt.” Šie mūsdienu kristīgās mūzikas izpildītājas Rebecca St. James vārdi ir uzrunājuši tūkstošiem pusaudžu un jauniešu visā pasaulē.

Rebecca St. James: You're the Voice

Lasīt tālāk »


e-pāvests lasa grāmatas

Viņa e-minence šodien dalījās savos iespaidos par teju izlasītajām grāmatām. Tā ir viena no viņa iemīļotākajām nodarbēm līdzās dažādu pasākumu un vietu vizitācijām t.i. pagodināšanai ar savu klātbūtni.

Lasīt tālāk »