16. Ko Dievs vēlas mums teikt ar pirmo bausli?



Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Pilnīgi atklāti Nr.5 [2.daļa]

« Lasi Pilnīgi atklāti Nr.1 | Apskati Pilnīgi atklāti Nr.5 [1.daļu] »

Lūk, mīļais lasītāj, pēdējais Pilnīgi atklāti turpinājums. Mēs ceram, ka tev kļuva skaidrāks mūsu ceļš un cīņa meklējot un apliecinot skaidro Svēto Rakstu mācību.

Mēs pamatoti uzskatām, ka kristīgā ticība ir visprakstiskākā un svarīgākā starp visu šajā pasaulē, jo tās ieguvums ir vispraktiskākā un visnepieciešamākā manta – mūžīgā dzīvošana.

Jūsu e-ntuziasti

Lasīt tālāk »



Mācība par Jaunavu Mariju [4.daļa]

« Lasiet 3.daļu

Šoreiz turpināsim apskatīt RKB mācību par Jaunavu Mariju, proti, par svētvietām. Mēģināsim nepalaist garām maldus, ko slēpj šāda sludināšana un prakse, lai pasargātu sevi no aplamas un nevajadzīgas dievkalpošanas, un paliktu uzticīgi vienīgi Dieva Vārda mācībai par grēku piedošanu vienīgi Jēzus Kristus dēļ. Pateiksimies vienīgi Dievam par viņa mīlesību, kas apliecināta sūtot Dēlu pasaulē, un sargāsimies no elkiem, kā patiesās rūpēs uz to nopietni mudina apustulis Jānis.

Lasīt tālāk »


Pilnīgi atklāti Nr.5 [1.daļa]

« Lasi Pilnīgi atklāti Nr.1

Pēdējo rakstu Pilnīgi atklāti sērijā publicēsim divās daļās. Šodien būs Ievads un Kalpošanas amats, nākamaja nedēļā Baznīca un Kopsavilkums.

Vēlos vēlreiz uzsvērt, mīļais lasītāj, ka sērijas “Pilnīgi atklāti” raksti tapa laikā, kad bijām LELB. Šis raksts tapa līdz 2006.gada 28.jūnijam, kad Roberto un gviclo pārtrauca sadraudzību svētajās lietās ar LELB, un tika rakstīts sekojot Lutera akadēmijas mācību spēku aicinājumam.

Lasīt tālāk »


Mācība par Jaunavu Mariju [3.daļa]

« Lasiet 2. daļu

Ja Latvijas Pareizticīgajā baznīcā būtne, ko uzskata par Jaunavu Mariju, tiek pielūgta kā brīnumdarošās ikonas [kas esot viņas iedibinātie žēlastības līdzekļi], tad Latvijas Romas katoļu baznīcā ir svētceļojumi uz Marijas kulta centriem. Piemēram, Gvadelupes Jaunavu ikgadus apmeklē līdz 20 miljoniem “ticīgo.” Šie kulta centri atrodas vietās, kur parādījusies mistiska būte, kura sevi sauc par Jaunavu Mariju, mūsu Kunga un Pestītāja māti.

Lasīt tālāk »


e-Reflexija

Dārgais e-baznīcēn, virtuālajā telpā dažviet ir parādījušies pārmetumi par manas sprediķošanas neluteriskumu. Tās ir vien nicīgu smējēju paļas, uz kurām nav jēgas atbildēt tiešā diskusijā, jo šiem ļaudīm nav svarīgi argumenti un patiesība, bet gan apļveida retorika, kuru tie uztur, lai varētu turpināt vārīties savu maldu sulā. Tomēr šādas ķengas var izšaubīt un novērst labticīgu meklētāju no nule kājām sataustītā šaurā drošās ticības celiņa, tālab kaut kā reaģēt, manuprāt, uz radušos situāciju man tomēr vajag.

Lasīt tālāk »