106. Ko Dievs sargā ar astoto bausli?Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Advente, kas tad tā īsti ir?

Katru gadu četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem sākas Advente. Kas tad īsti ir Advente?

Kas tad īsti ir Advente

Lasīt tālāk »Kas mūs šķirs?

2007.gada 30.novembra rītā e-firziķis atgādināja pasaulei Dieva vārdus no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem: Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens? [Rom.8:35]

lionrome1.jpg

Lasīt tālāk »


Par atslēgu varu

Termins “Atslēgu vara” ir balstīts Kristus dotajā apsolījumā, ko Viņš izsaka, vēršoties pie Pētera: “Un es tev došu debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” [Mt.16:19]

par atslēgu varu

Lasīt tālāk »


Līdz **** mūs šķirs

e-firziķis 2007.gada 23.novembra rītā aicina pievērst uzmanību saviem dzīvesbiedriem.

Lasīt tālāk »


Žēlastības alfabēts

Šorīt, e-firziķis aicina Jūs, mīļie, iemācīties alfabētu. Pirmajā brīdī Jūs varbūt iebildīsiet un atcirtīsiet, ka to jau protat – nu vismaz ar mobilā tālruņa palīdzību. Tomēr neatlaidīgais e-firziķis Jūs aicina iemācīties alfabētu, žēlastības alfabētu.

Žēlastības alfabēts

Lasīt tālāk »