103. Kas redz katru zagšanu un par to soda?Tu redzi sadaļas e-refleksijas arhīvu

Evaņģēlijs nav lēts ticības mierinājums

Krusts nav neveiksme un smags liktenis, bet tas ir ciešanas, kas rodas vienīgi no vienības ar Jēzu Kristu.
Krusts nav nejaušība, bet nepieciešamas ciešanas.
Krusts nav ar dabisko eksistenci saistītas ciešanas, bet gan ciešanas, kas saistītas ar kristieša esamību.

Lasīt tālāk »Kas mums par to būs?

Kopā ar savu Kungu mācekļi bija ceļā uz Jeruzālemi, lai piedalītos Pasā svētkos, un viņu vidū valdīja pacilāts noskaņojums. Un ne jau tikai gaidāmo svētku dēļ. Mācekļi nojauta, ka Jeruzālemē šoreiz jānotiek kaut kam īpašam. Jau trīs gadus tie bija bijuši kopā ar savu Kungu un, protams, redzējuši viņa brīnumdarbus ­ gan to, kā Viņš dziedināja slimos, izdzina ļaunos garus, apklusināja vētru, jā ­ pat uzmodināja mirušos, izdziedināja aklos un triekas ķertos. Ar vienu vārdu sakot, viņam piemita spēks un vara, kāda nebija nevienam cilvēkam.

Kas mums par to būs

Lasīt tālāk »


Cisternas baznīca

Kā ziņo Baltais runcis, ja cilvēki runā par baznīcām, tad viņi parasti domā skaistas celtnes – plašas, ērtas ar augstiem torņiem un krustiem tajos.

baznica2.JPG

Lasīt tālāk »


Par (pret) cilvēku tradīcijām baznīcā

Mēs domājām, ka mūsu pretinieki aizstāvēs cilvēku tradīcijas citu iemeslu dēļ, taču mēs negaidījām, ka viņi patiešām nosodīs mācību, ka mēs nepelnām grēku piedošanu jeb žēlastību, ievērodami cilvēku tradīcijas. Taču, tā kā šis artikuls ir noraidīts, tad mūsu uzdevums ir vienkāršs un viegls. Šeit mūsu pretinieki ir atklāti sludinājuši jūdu mācības un patumšojuši evaņģēliju ar dēmonu mācībām. Jo Svētie Raksti tradīcijas sauc par „dēmonu mācībām” (1.Tim.4:1-3), ja tiek mācīts, ka reliģiski rituāli palīdz nopelnīt grēku piedošanu un žēlastību. Tā viņi aptumšo Evaņģēliju, Kristus nopelnu un ticības taisnību. Evaņģēlijs mums māca, ka mēs saņemam grēku piedošanu un tiekam samierināti ar Dievu no žēlastības ticībā Kristus nopelna dēļ. Turpretī mūsu pretinieki izvirza citu vidutāju un starpnieku, proti šīs tradīcijas. Ar tām viņi vēlas panākt grēku piedošanu un remdēt Dieva dusmas. Taču Kristus skaidri saka: „bet velti tie mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi.” [Mt.15:9]

Lasīt tālāk »


Vēsturiskais Jēzus – pētnieku pētījumos

Lesings nebija nedz teologs, nedz vēsturnieks. Varētu pat sacīt, ka vēsturi viņš izmantoja, lai pierādītu, ka vispārpieņemtie uzskati par vēsturi nav vēsturiski. Vēsturisko kristietību Lesings apskatīja kā kādas augstākas racionālas patiesības izpausmi, tādējādi kļūstot par vācu ideālisma pausto uzskatu priekšvēstnesi

Lasīt tālāk »